2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Regler för bokningar

KARLSKOGA

I praktiken har det funnits regler för hur bokningen av kommunens idrottsanläggningar ska gå till. Nu finns också ett beslut som fastslår riktlinjerna.

Det finns en stor efterfrågan på de kommunala idrottslokaler och anläggningar. Det finns tydliga regler för hur bokningen går till, vem som får boka och hur förtur ska tillämpas.

Det har dock inte funnits något nämndbeslut om dessa regler men ett sådant fattades under kultur- och föreningsnämndens senaste sammanträde.

– Reglerna har tillämpats i praktiken och det är bra att det nu även finns ett beslut att luta sig mot, säger förvaltningschefen Hans Lundell.

Enligt honom har det inte förekommit några synpunkter på bokningsförfarandet.

– Det är inte på grund av förekommen anledning, vi vill vara proaktiva innan det uppstår några problem.

I reglerna finns bland annat åldersgräns och ansvarskrav, förtursriktlinjer samt prioriteringslista för föreningar, fotboll och ishockey.

Det finns en stor efterfrågan på de kommunala idrottslokaler och anläggningar. Det finns tydliga regler för hur bokningen går till, vem som får boka och hur förtur ska tillämpas.

Det har dock inte funnits något nämndbeslut om dessa regler men ett sådant fattades under kultur- och föreningsnämndens senaste sammanträde.

– Reglerna har tillämpats i praktiken och det är bra att det nu även finns ett beslut att luta sig mot, säger förvaltningschefen Hans Lundell.

Enligt honom har det inte förekommit några synpunkter på bokningsförfarandet.

– Det är inte på grund av förekommen anledning, vi vill vara proaktiva innan det uppstår några problem.

I reglerna finns bland annat åldersgräns och ansvarskrav, förtursriktlinjer samt prioriteringslista för föreningar, fotboll och ishockey.