2015-09-30 14:43

2015-09-30 14:43

Överskrider gränserna

KARLSKOGA: Möckelngymnasiet deltar i internationellt projekt

Möckelngymnasiet har som enda gymnasieskola beviljats bidrag till ett projekt för bevarandet av kultur- och naturarv.

Möckelngymnasiet har beviljats ett projekt inom Erasmus+. Av totalt 47 sökande skolor valdes tolv och Möckelngymnasiet är den enda gymnasieskolan som deltar.

Projektet heter Cononect, vilket står för Cultural and Natural heritage - save our landscape/monuments, och ska pågå under två års tid. Gymnasiet kommer under den tiden att samarbeta med skolor i Belgien, Grekland och Turkiet. Dessutom kommer elever som går första året på naturvetenskaps- och teknikprogrammet att samarbeta med elever i årskurs nio på Bregårdsskolan.

– I det här projektet vill vi inspirera eleverna att ta ansvar och att ta en mer aktiv roll i bevarandet av deras respektive kultur- och naturarv. Genom att arbeta med ämnen som matematik, naturvetenskap och litteratur är vårt huvudmål att öka elevernas måluppfyllelse, säger läraren och koordinatorn Susanne Oldenburg Johansson, i ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är också att flytta klassrummet ur skolan till det verkliga livet. Samarbetet inkluderar 150 deltagare i form av lärare, elever, gäster och värdfamiljer. I mitten av oktober träffas lärarna från de olika skolorna för att planera projektet. Den totala budgeten uppgår till 71 355 euro, av vilka 22 765 tilldelats Möckelngymnasiet.

Möckelngymnasiet har beviljats ett projekt inom Erasmus+. Av totalt 47 sökande skolor valdes tolv och Möckelngymnasiet är den enda gymnasieskolan som deltar.

Projektet heter Cononect, vilket står för Cultural and Natural heritage - save our landscape/monuments, och ska pågå under två års tid. Gymnasiet kommer under den tiden att samarbeta med skolor i Belgien, Grekland och Turkiet. Dessutom kommer elever som går första året på naturvetenskaps- och teknikprogrammet att samarbeta med elever i årskurs nio på Bregårdsskolan.

– I det här projektet vill vi inspirera eleverna att ta ansvar och att ta en mer aktiv roll i bevarandet av deras respektive kultur- och naturarv. Genom att arbeta med ämnen som matematik, naturvetenskap och litteratur är vårt huvudmål att öka elevernas måluppfyllelse, säger läraren och koordinatorn Susanne Oldenburg Johansson, i ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är också att flytta klassrummet ur skolan till det verkliga livet. Samarbetet inkluderar 150 deltagare i form av lärare, elever, gäster och värdfamiljer. I mitten av oktober träffas lärarna från de olika skolorna för att planera projektet. Den totala budgeten uppgår till 71 355 euro, av vilka 22 765 tilldelats Möckelngymnasiet.