2015-09-30 16:26

2015-09-30 16:26

Får vänta länge på bröstcanceroperation

ÖREBRO LÄN: Bostadsort styr bröstcancervård

Skillnaderna i vård är stora mellan landstingen och var tredje bröstcancersjuk kvinna blir inte opererad inom sex veckor som är det nationella målet. Örebro län når inte ens upp var femte inom den tiden, enligt en undersökning.

I Sverige drabbas varje år 8 400 kvinnor och 1 500 avlider i bröstcancer vilket gör den till den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Tidig upptäckt och snabb operation har stor betydelse för överlevnad.

Nio landsting når inte det nationella målet att operera minst 75 procent inom sex veckor efter den första vårdkontakten visar Bröstcancerföreningarnas riksorganisation (BRO) i sin rapport som släpps lagom till en insamlingskampanj i oktober, rapporterar TT.

Snittet i riket är dock bara 64 procent. I Kronoberg, som är bäst, opereras 98 procent, inom sex veckor. I Örebro är det under 20 procent, enligt BRO.

Ser inte bra ut

– Det är klart att det här inte alls ser bra ut men vi måste analysera det här djupare, säger sjukvårdsdirektör Jan Olsson på Region Örebro län.

Olsson har bara sett tidningsuppgifter om väntetiderna när han svarar och han säger att det kan finnas anledning att titta på hur undersökningen genomförts och vilka mätpunkter som använts.

– Men oavsett det ser det inte bra ut att vi ligger sist, säger Olsson.

Ännu tuffare krav

Olsson berättar att det redan pågår ett nationellt arbete med att standardisera cancersjukvården där Region Örebro län deltar.

– Där är målet högst fyra veckor från diagnos till vård så det är ännu tuffare krav. Det är många steg men det här går att trimma, säger Olsson.

Att bostadsort avgör vilken vård man får är oacceptabelt anser BRO. Överlag får man en snabbare väg in i vården om tumören upptäcks vid mammografiscreening jämfört med om man själv söker hjälp. Det finns också stora skillnader mellan hur sjukhusen använder bröstbevarande kirurgi.

I Sverige drabbas varje år 8 400 kvinnor och 1 500 avlider i bröstcancer vilket gör den till den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Tidig upptäckt och snabb operation har stor betydelse för överlevnad.

Nio landsting når inte det nationella målet att operera minst 75 procent inom sex veckor efter den första vårdkontakten visar Bröstcancerföreningarnas riksorganisation (BRO) i sin rapport som släpps lagom till en insamlingskampanj i oktober, rapporterar TT.

Snittet i riket är dock bara 64 procent. I Kronoberg, som är bäst, opereras 98 procent, inom sex veckor. I Örebro är det under 20 procent, enligt BRO.

Ser inte bra ut

– Det är klart att det här inte alls ser bra ut men vi måste analysera det här djupare, säger sjukvårdsdirektör Jan Olsson på Region Örebro län.

Olsson har bara sett tidningsuppgifter om väntetiderna när han svarar och han säger att det kan finnas anledning att titta på hur undersökningen genomförts och vilka mätpunkter som använts.

– Men oavsett det ser det inte bra ut att vi ligger sist, säger Olsson.

Ännu tuffare krav

Olsson berättar att det redan pågår ett nationellt arbete med att standardisera cancersjukvården där Region Örebro län deltar.

– Där är målet högst fyra veckor från diagnos till vård så det är ännu tuffare krav. Det är många steg men det här går att trimma, säger Olsson.

Att bostadsort avgör vilken vård man får är oacceptabelt anser BRO. Överlag får man en snabbare väg in i vården om tumören upptäcks vid mammografiscreening jämfört med om man själv söker hjälp. Det finns också stora skillnader mellan hur sjukhusen använder bröstbevarande kirurgi.

Skillnader i bröstcancervård

Andel bröstcancerpatienter som opereras inom sex veckor från den första vårdkontakten enligt BRO:

Kronoberg 97,8 %

Blekinge 96,1 %

Gävleborg 83,5 %

Dalarna 82,6 %

Jämtland 81,8 %

Norrbotten 78,8 %

Uppsala 75,5 %

Värmland 73,9 %

Skåne 70,2 %

Stockholm/Gotland 69,2 %

Jönköping 66,8 %

Halland 64,9 %

Riket 64,4 %

Västmanland 61,2 %

Västerbotten 57,6 %

Östergötland 54,8 %

Västra Götaland 54,1 %

Västernorrland 53,7 %

Kalmar 53,2 %

Södermanland 34,4 %

Örebro 19,7 %