2015-09-29 18:34

2015-09-29 18:34

Nej till tak i förskolan

DEGERFORS

Kommunfullmäktige har sagt nej till ett förslag om att införa ett maxantal på 15 barn per förskolegrupp i Degerfors. Förslaget lämnades in som en motion av Charlotte Silfverhjelm (MP) i oktober förra året med anledning att Skolverket tagit bort sin rekommendation om förskolegruppernas storlek.

Förslaget röstades ned med argumentet att det saknas finansiering att införa maxantal. Förskolegruppernas storlek i Degerfors är i dag i snitt cirka 18 barn.

Förslaget röstades ned med argumentet att det saknas finansiering att införa maxantal. Förskolegruppernas storlek i Degerfors är i dag i snitt cirka 18 barn.