2015-09-29 14:56

2015-09-29 14:56

Nej till Björkborn som världsarv

KARLSKOGA: Vill hitta andra sätt för att lyfta och marknadsföra verksamheten

Det blev ett nej på att göra Björkborn till världsarv. I stället vill kultur- och föreningsnämnden titta på andra åtgärder.

Tidigare i år lämnade Alf Rosberg en motion om att nominera Alfred Nobels Björkborn till ett av Unesco:s världsarv, en fråga som väcktes redan för åtta år sedan. Efter att kultur- och föreningsförvaltningen varit i kontakt med Riksantikvarieämbetet konstaterades att resan till ett världsarv var lång och kanske även omöjlig.

I och med motionen lyftes frågan på nytt, dock med samma slutsats.

– Det är inte någon idé över huvud taget, Björkborn ser inte ut som det gjorde förr. Vi tror inte på det helt enkelt, säger kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

Som exempel anförs Mötesplats Alfred Nobel, som till stor del går emot världsarvsstatusens bevarande syfte. Däremot ser nämnden positivt på Rosbergs strävan efter att stärka och utveckla Björkborn.

– Han är en hängiven Nobel-vän och det ska han ha heder för. Men om uppsåtet är att stärka Björkborn så har han valt en väg som är en återvändsgränd, säger förvaltningschefen Hans Lundell.

Nämnden föreslår ett avslag på motionen men förordar också en utredning om andra åtgärder som skulle kunna stärka Björkborns verksamhet och ställning.

– Stiftare drar sig ur och bidragen sänks. Samtidigt slår besöksantalet rekord. Det är viktigt att ta reda på vem som ska ta hand om Björkborn, säger Björck Kjellgren.

– Det är en juvel på kronan för kommunens marknadsföring och det får inte slumpas bort, säger Lundell.

Tidigare i år lämnade Alf Rosberg en motion om att nominera Alfred Nobels Björkborn till ett av Unesco:s världsarv, en fråga som väcktes redan för åtta år sedan. Efter att kultur- och föreningsförvaltningen varit i kontakt med Riksantikvarieämbetet konstaterades att resan till ett världsarv var lång och kanske även omöjlig.

I och med motionen lyftes frågan på nytt, dock med samma slutsats.

– Det är inte någon idé över huvud taget, Björkborn ser inte ut som det gjorde förr. Vi tror inte på det helt enkelt, säger kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

Som exempel anförs Mötesplats Alfred Nobel, som till stor del går emot världsarvsstatusens bevarande syfte. Däremot ser nämnden positivt på Rosbergs strävan efter att stärka och utveckla Björkborn.

– Han är en hängiven Nobel-vän och det ska han ha heder för. Men om uppsåtet är att stärka Björkborn så har han valt en väg som är en återvändsgränd, säger förvaltningschefen Hans Lundell.

Nämnden föreslår ett avslag på motionen men förordar också en utredning om andra åtgärder som skulle kunna stärka Björkborns verksamhet och ställning.

– Stiftare drar sig ur och bidragen sänks. Samtidigt slår besöksantalet rekord. Det är viktigt att ta reda på vem som ska ta hand om Björkborn, säger Björck Kjellgren.

– Det är en juvel på kronan för kommunens marknadsföring och det får inte slumpas bort, säger Lundell.