2015-09-29 18:34

2015-09-29 18:34

Lag och reglemente nog

DEGERFORS

Kommunfullmäktige avförde en motion från Kent Gustavsson (S) om att låta bygg- och miljönämnden vara en myndighetsnämnd och inte en nämnd för allmänpolitiskt tyckande genom att anse den som besvarad i det reglemente och kommunallagen som redan preciserar nämndens befogenheter.

Motionen som lämnades in i februari i år kan ses som ett inlägg i den debatt som då pågick om turerna kring etablerandet av ett boende för ensamkommande flyktingbarn i en fastighet på Ramshöjden.

Motionen som lämnades in i februari i år kan ses som ett inlägg i den debatt som då pågick om turerna kring etablerandet av ett boende för ensamkommande flyktingbarn i en fastighet på Ramshöjden.