2015-09-29 06:00

2015-09-29 15:51

Full fart på bredbandet

DEGERFORS: Hälften av alla hushåll i kommunen är redan anslutna

1999 började man bygga ut bredbandsnätet i Degerfors.
– Sammanlagt har vi anslutit drygt 2300 fastigheter, säger Degerfors Stadsnäts vd Peter Lilja.
Det innebär att ungefär hälften av kommunens cirka 4200 hushåll är anslutna till stadsnätet. Och fler lär det bli.

De senaste åren har intresset från allmänheten ökat rejält, vilket märks när Degerfors Stadsnät får in intresseanmälningar från allmänheten.

– 2014 hade vi 42 procent av fastigheterna anslutna. I år räknar vi med att ha nått 58 procent. År 2019 ska siffran ligga på 91, säger Peter Lilja.

Det motsvarar i snitt 300-350 anslutningar per år. I dagsläget har man runt 600 intresseanmälningar, så det finns efterfrågan så det räcker. Men hur går det till när man väljer ut var stadsnätet ska byggas ut?

– Vi har delat in kommunen i olika områden. Det behöver vara 60 procent intresserade i ett område för att vi ska påbörja projekteringen. Utbyggnaden börjar sedan när 60 procent har skrivit på avtal, säger Björn Vedlund på Degerfors Stadsnät.

När väl grävmaskinerna kommer på plats brukar ännu fler välja att ansluta sig.

– Mellan 70 och 85 procent brukar vara anslutna när vi är klara med ett område.

Ordningen på utbyggnaden bestäms på ett enkelt sätt:

– Vi bygger i den ordning som avtalen blir klara i områdena, säger Björn Vedlund.

Vill man ha fiber anslutet till sitt hus gäller det att vara med. Har man dragit ut på beslutet och tackar ja först efter att anslutningsarbetena i området är klara får man räkna med att vänta länge.

– Efteranmälningar hamnar sist i kön eftersom det är sånt tryck nu, säger Pär Wunder på Degerfors Stadsnät.

Hur gör man då om man vill ansluta sig till stadsnätet?

– Fibertillalla.se är en bra portal där man kan anmäla sitt intresse, tipsar Pär Wunder

De senaste åren har intresset från allmänheten ökat rejält, vilket märks när Degerfors Stadsnät får in intresseanmälningar från allmänheten.

– 2014 hade vi 42 procent av fastigheterna anslutna. I år räknar vi med att ha nått 58 procent. År 2019 ska siffran ligga på 91, säger Peter Lilja.

Det motsvarar i snitt 300-350 anslutningar per år. I dagsläget har man runt 600 intresseanmälningar, så det finns efterfrågan så det räcker. Men hur går det till när man väljer ut var stadsnätet ska byggas ut?

– Vi har delat in kommunen i olika områden. Det behöver vara 60 procent intresserade i ett område för att vi ska påbörja projekteringen. Utbyggnaden börjar sedan när 60 procent har skrivit på avtal, säger Björn Vedlund på Degerfors Stadsnät.

När väl grävmaskinerna kommer på plats brukar ännu fler välja att ansluta sig.

– Mellan 70 och 85 procent brukar vara anslutna när vi är klara med ett område.

Ordningen på utbyggnaden bestäms på ett enkelt sätt:

– Vi bygger i den ordning som avtalen blir klara i områdena, säger Björn Vedlund.

Vill man ha fiber anslutet till sitt hus gäller det att vara med. Har man dragit ut på beslutet och tackar ja först efter att anslutningsarbetena i området är klara får man räkna med att vänta länge.

– Efteranmälningar hamnar sist i kön eftersom det är sånt tryck nu, säger Pär Wunder på Degerfors Stadsnät.

Hur gör man då om man vill ansluta sig till stadsnätet?

– Fibertillalla.se är en bra portal där man kan anmäla sitt intresse, tipsar Pär Wunder