2015-09-29 18:34

2015-09-29 18:34

Frågestund finns redan

DEGERFORS

En motion från Jan Johansson (KD) och Birgitta Höijer (C) om att införa en allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige avfördes som besvarad med konstaterandet att det redan finns reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Johansson och Höijer motiverade sitt förslag med att det behöver skapas ökade tillfällen för dialog mellan kommuninvånarna och deras politiker för att upprätthålla en livaktig demokrati.

Johansson och Höijer motiverade sitt förslag med att det behöver skapas ökade tillfällen för dialog mellan kommuninvånarna och deras politiker för att upprätthålla en livaktig demokrati.