2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

Vill lyfta fram Karlskogas historia

KARLSKOGA: Göran Sundmar berättade om eldrörstillverkning

På söndagens gästade Göran Sundmar hembygdsgården och berättade om Bofors och eldrörstillverkningen, en historia som han tycker borde lyftas fram mer.

Under gårdagens brasafton på hembygdsgården i Aggerud var det eldrörstillverkningen vid Bofors som var den röda tråden. Göran Sundmar började sin karriär som arméingenjör vid Kungliga armétygförvaltningen, i dag Försvarets materielverk, men hamnade sedermera på Bofors, där han arbetade med pjäsutveckling.

Ett av de första stora projekt han arbetade med var att konvertera Haubits 77A till Haubits 77B.

– Det är den som senare blev Archer, som nu levereras till försvaret.

Han berättade om Carl Danielsson, Arent Silfversparre och naturligtvis Alfred Nobel, och deras betydelse för Bofors utveckling, till exempel hur Danielsson lyckades skapa det täta gjutstålet som möjliggjorde kanontillverkningen. Han berättade också om arbetet med att ta fram den gamla testbanan vid Tuggen.

– Vår historia lyfts inte fram tillräckligt, man vill inte kännas vid kanonerna.

Under gårdagens brasafton på hembygdsgården i Aggerud var det eldrörstillverkningen vid Bofors som var den röda tråden. Göran Sundmar började sin karriär som arméingenjör vid Kungliga armétygförvaltningen, i dag Försvarets materielverk, men hamnade sedermera på Bofors, där han arbetade med pjäsutveckling.

Ett av de första stora projekt han arbetade med var att konvertera Haubits 77A till Haubits 77B.

– Det är den som senare blev Archer, som nu levereras till försvaret.

Han berättade om Carl Danielsson, Arent Silfversparre och naturligtvis Alfred Nobel, och deras betydelse för Bofors utveckling, till exempel hur Danielsson lyckades skapa det täta gjutstålet som möjliggjorde kanontillverkningen. Han berättade också om arbetet med att ta fram den gamla testbanan vid Tuggen.

– Vår historia lyfts inte fram tillräckligt, man vill inte kännas vid kanonerna.