2015-09-28 22:04

2015-09-28 22:04

Bistert om ekonomin i Degerfors

DEGERFORS: Kommunfullmäktige hölls i Nysunds bygdegård

Underskott. När Degerfors kommunfullmäktige samlades på måndagen var det inte i Folkets hus som brukligt utan i Höglunda bygdegård i Åtorp. De tunga punkterna på dagordningen var en dyster delårsrapport och ett bistert utlåtande från kommunrevisorerna med anledningen av den.

Kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask (V) inledde mötet med att ge en historisk tillbakablick på Nysund som socken och egen kommun och han konstaterade att det här var första gången på 64 år som ett kommunfullmäktige hölls i Åtorp.

Vid allmänhetens frågestund togs lokala frågor upp som det elljusspår som Åtorps IF fått sköta själv trots överenskommelse om stöd från kommunen. Representanter för föräldraföreningen vädjade också till politikerna om farthinder förbi skolan i Åtorp.

Tror på bättre helår

Den ekonomiska delårsrapporten förklarades av kommunens ekonomichef Max Tolf som kunde berätta att underskottet vid halvårsskiftet var hela elva miljoner kronor. Det beror främst på en semesterskuld som ökat kraftigt, att skatteintäkterna minskat och på att kostnaden för verksamheterna skenat i väg.

Prognosen för helåret är dock något bättre med minus 4,8 miljoner och med redovisningstekniska åtgärder kan underskottet stanna på en halv miljon kronor. På den positiva sidan finns också att kommunens bolag går bra.

– Men det är inte tillräckligt bra. Vi har ett negativt resultat att se fram emot, summerade Tolf.

De politiska kommentarerna var ganska försiktiga.

– Det är viktigt att hålla sig inom den ram man fått, säger kommunalrådet Roland Halvarsson (V) med adress till kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden som nu förväntas vidta åtgärder för att få ned kostnaderna.

Halvarsson valde också att peka på allt positivt som hänt i kommunen det första halvåret. Satsningar på VA och bredband längs västra Möckelnstranden, en ny räddningsstation och investeringar på Stora Valla, för att nämna något.

– Det var ingen munter läsning. Vi gör av med mer pengar än vi har i den här kommunen, säger oppositionsrådet Annika Engelbrektsson (S).

Krav på åtgärder

Desto bistrare tonläge kom från kommunrevisorerna som konstaterar att resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige satt upp för 2015 och att det övergripande målet att ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning inte kommer att uppnås.

– Det här ställer krav på en åtgärdsplan för hur underskottet ska återställas. Vi är mycket bekymrade över kommunens ekonomiska utveckling, säger kommunrevisorernas ordförande Annica Blomgren.

Den oron delades däremot inte av alla.

– Det finns en tendens att överdriva det här underskottet. Som jag ser det är det inga katastrofsiffror för Degerfors, säger Peter Pedersen (V).

Kommunfullmäktiges ordförande Jan Ask (V) inledde mötet med att ge en historisk tillbakablick på Nysund som socken och egen kommun och han konstaterade att det här var första gången på 64 år som ett kommunfullmäktige hölls i Åtorp.

Vid allmänhetens frågestund togs lokala frågor upp som det elljusspår som Åtorps IF fått sköta själv trots överenskommelse om stöd från kommunen. Representanter för föräldraföreningen vädjade också till politikerna om farthinder förbi skolan i Åtorp.

Tror på bättre helår

Den ekonomiska delårsrapporten förklarades av kommunens ekonomichef Max Tolf som kunde berätta att underskottet vid halvårsskiftet var hela elva miljoner kronor. Det beror främst på en semesterskuld som ökat kraftigt, att skatteintäkterna minskat och på att kostnaden för verksamheterna skenat i väg.

Prognosen för helåret är dock något bättre med minus 4,8 miljoner och med redovisningstekniska åtgärder kan underskottet stanna på en halv miljon kronor. På den positiva sidan finns också att kommunens bolag går bra.

– Men det är inte tillräckligt bra. Vi har ett negativt resultat att se fram emot, summerade Tolf.

De politiska kommentarerna var ganska försiktiga.

– Det är viktigt att hålla sig inom den ram man fått, säger kommunalrådet Roland Halvarsson (V) med adress till kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden som nu förväntas vidta åtgärder för att få ned kostnaderna.

Halvarsson valde också att peka på allt positivt som hänt i kommunen det första halvåret. Satsningar på VA och bredband längs västra Möckelnstranden, en ny räddningsstation och investeringar på Stora Valla, för att nämna något.

– Det var ingen munter läsning. Vi gör av med mer pengar än vi har i den här kommunen, säger oppositionsrådet Annika Engelbrektsson (S).

Krav på åtgärder

Desto bistrare tonläge kom från kommunrevisorerna som konstaterar att resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige satt upp för 2015 och att det övergripande målet att ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning inte kommer att uppnås.

– Det här ställer krav på en åtgärdsplan för hur underskottet ska återställas. Vi är mycket bekymrade över kommunens ekonomiska utveckling, säger kommunrevisorernas ordförande Annica Blomgren.

Den oron delades däremot inte av alla.

– Det finns en tendens att överdriva det här underskottet. Som jag ser det är det inga katastrofsiffror för Degerfors, säger Peter Pedersen (V).