2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Vill ha snabbare väg till arbete

KARLSKOGA: Moderaterna föreslår anpassad svenskundervisning för yrkesutbildade invandrare

Moderaterna vill att Karlskoga erbjuder de nyanlända som redan har en yrkesutbildning att få en anpassad språkutbildning i svenska så att de snabbare kan komma ut i jobb.

Förslaget läggs fram i en motion till kommunfullmäktige från oppositionsrådet Tony Ring (M).

Ring konstaterar att utbildningsnivån hos de nyanlända invandrare som kommer till Sverige i dag är väldigt varierad, allt från akademiker till analfabeter.

För yrkesutbildade

För de som redan hr en yrkesutbildning när de kommer hit föreslår Ring att kommunen ska erbjuda så kallad SFX, svenska för yrkesutbildade, i stället för den traditionella SFI-utbildningen, svenska för invandrare.

– Vi måste bli bättre på att ta till vara de erfarenheter och kunskaper de nyanlända tar med sig hit, skriver Tony Ring i motionen.

I SFX-utbildningen fokuserar man på fackspråk och på hur yrket fungerar i Sverige. Deltagarna kan få praktik och hjälp att komplettera sin yrkesutbildning så att den blir fullt gångbar på den svenska arbetsmarknaden.

Ring hänvisar till Stockholm där åtta av tio som gått SFX ska ha fått jobb eller börjat studera efter två år.

Ökad studietakt

Det finns också forskning som visar att SFX ökar deltagarnas studietakt och studiemotivation samt att vägen till egen försörjning blir betydligt kortare än för de som går vanlig SFI.

– För nyanlända invandrare är ett snabbt inträde på arbetsmarknaden av största vikt för att underlätta och snabba på möjligheterna att integreras i samhället, skriver Ring.

Förslaget läggs fram i en motion till kommunfullmäktige från oppositionsrådet Tony Ring (M).

Ring konstaterar att utbildningsnivån hos de nyanlända invandrare som kommer till Sverige i dag är väldigt varierad, allt från akademiker till analfabeter.

För yrkesutbildade

För de som redan hr en yrkesutbildning när de kommer hit föreslår Ring att kommunen ska erbjuda så kallad SFX, svenska för yrkesutbildade, i stället för den traditionella SFI-utbildningen, svenska för invandrare.

– Vi måste bli bättre på att ta till vara de erfarenheter och kunskaper de nyanlända tar med sig hit, skriver Tony Ring i motionen.

I SFX-utbildningen fokuserar man på fackspråk och på hur yrket fungerar i Sverige. Deltagarna kan få praktik och hjälp att komplettera sin yrkesutbildning så att den blir fullt gångbar på den svenska arbetsmarknaden.

Ring hänvisar till Stockholm där åtta av tio som gått SFX ska ha fått jobb eller börjat studera efter två år.

Ökad studietakt

Det finns också forskning som visar att SFX ökar deltagarnas studietakt och studiemotivation samt att vägen till egen försörjning blir betydligt kortare än för de som går vanlig SFI.

– För nyanlända invandrare är ett snabbt inträde på arbetsmarknaden av största vikt för att underlätta och snabba på möjligheterna att integreras i samhället, skriver Ring.