2015-09-25 16:15

2015-09-25 16:15

Miljöpartiet fick nej

KARLSKOGA: Avslag på motioner om fullstor hall och nytt namn på idrottsområde

Två motioner från Miljöpartiet om idrottsanläggningar som lämnades in i december förra året fick nej av kommunfullmäktige i tisdags.

I den ena motioner föreslog Miljöpartiet att en fullstor inomhusarena skulle byggas i närheten av Nobelhallen och de övriga arenorna. Bakgrunden till förslaget är att det i dag saknas idrottshallar med fullstora mått som är lämpliga för innebandy, handboll och andra sporter.

Förslaget avslogs av majoriteten med motiveringen att det i investeringsbudgeten för 2016-2018 bara finns medel anslagna för en om- och tillbyggnad av Karlbergsskolans gymnastiksal.

I den andra motionen föreslog Miljöpartiet att området runt Nobelstadion och Nobelhallen döps om till Nobel Idrottscentrum alternativt Nobel Sport Center. Det här avslogs med hänvisning till att namnsättning är delegerat till samhällsbyggnadsnämnden och att det där redan finns ett uppdrag att namnsätta det här området.

Motionerna var undertecknade av Börje Engholm, Marketta Loiske och Daniel Ekelund och lämnades in i december 2014 precis innan Engholm lämnade fullmäktige för att bli kommunrevisor.

I den ena motioner föreslog Miljöpartiet att en fullstor inomhusarena skulle byggas i närheten av Nobelhallen och de övriga arenorna. Bakgrunden till förslaget är att det i dag saknas idrottshallar med fullstora mått som är lämpliga för innebandy, handboll och andra sporter.

Förslaget avslogs av majoriteten med motiveringen att det i investeringsbudgeten för 2016-2018 bara finns medel anslagna för en om- och tillbyggnad av Karlbergsskolans gymnastiksal.

I den andra motionen föreslog Miljöpartiet att området runt Nobelstadion och Nobelhallen döps om till Nobel Idrottscentrum alternativt Nobel Sport Center. Det här avslogs med hänvisning till att namnsättning är delegerat till samhällsbyggnadsnämnden och att det där redan finns ett uppdrag att namnsätta det här området.

Motionerna var undertecknade av Börje Engholm, Marketta Loiske och Daniel Ekelund och lämnades in i december 2014 precis innan Engholm lämnade fullmäktige för att bli kommunrevisor.