2015-09-25 19:12

2015-09-25 19:12

Klagade för sent

DEGERFORS

Kommunstyrelsen överklagade länsstyrelsens beslut om att avslå det tidigare överklagandet mot bygg- och miljönämndens bygglovsbeslut för ett hvb-hem i en villa på Ramshöjden.

Men överklagandet avslås nu av länsstyrelsen, då det kom in för sent. Länsstyrelsen hänvisar till förvaltningslagen, som säger att ett överklagande ska ha inkommit senast tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

Kommunstyrelsen fick del av länsstyrelsens beslut den 28 augusti och därmed skulle det ha överklagats senast fredagen den 18 september.

Men till länsstyrelsen kom överklagandet först måndagen som följde därefter, det vill säga den 21 september. Därmed avvisar länsstyrelsen överklagandet. Men det i sin tur kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Men överklagandet avslås nu av länsstyrelsen, då det kom in för sent. Länsstyrelsen hänvisar till förvaltningslagen, som säger att ett överklagande ska ha inkommit senast tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

Kommunstyrelsen fick del av länsstyrelsens beslut den 28 augusti och därmed skulle det ha överklagats senast fredagen den 18 september.

Men till länsstyrelsen kom överklagandet först måndagen som följde därefter, det vill säga den 21 september. Därmed avvisar länsstyrelsen överklagandet. Men det i sin tur kan överklagas till mark- och miljödomstolen.