2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

Vill uppmuntra till cykelhjälm

KARLSKOGA: Många unga slarvar med säkerheten trots ny lag

Moderaterna i Karlskoga vill att kommunen ska uppmuntra barn och unga under 15 år att använda hjälm när de cyklar.

Förslaget läggs fram i en motion till kommunfullmäktige från oppositionsrådet Tony Ring (M) som påpekar att det sedan 1 januari är lag på att de som är under 15 år ska ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Enligt Ring är det många, främst bland de äldre ungdomarna, som inte följer lagen och därmed utsätter sig för onödig risk. Han konstaterar att tio cyklister skadas varje dag i Sverige så svårt att de måste läggas in på sjukhus och att en hjälm halverar risken för allvarlig skada vid en olycka.

Därför menar Ring att kommunen måste hitta vägar att öka användningen av hjälm bland barn och ungdomar, till exempel genom återkommande information från polis, kommunens trafikassistent eller andra relevanta aktörer.

Ring föreslår också att skolorna i ordningsreglerna uppmanar eleverna att använda hjälm när de cyklar från och till skolan.

Motionen har nu lämnats vidare för utredning.

Förslaget läggs fram i en motion till kommunfullmäktige från oppositionsrådet Tony Ring (M) som påpekar att det sedan 1 januari är lag på att de som är under 15 år ska ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Enligt Ring är det många, främst bland de äldre ungdomarna, som inte följer lagen och därmed utsätter sig för onödig risk. Han konstaterar att tio cyklister skadas varje dag i Sverige så svårt att de måste läggas in på sjukhus och att en hjälm halverar risken för allvarlig skada vid en olycka.

Därför menar Ring att kommunen måste hitta vägar att öka användningen av hjälm bland barn och ungdomar, till exempel genom återkommande information från polis, kommunens trafikassistent eller andra relevanta aktörer.

Ring föreslår också att skolorna i ordningsreglerna uppmanar eleverna att använda hjälm när de cyklar från och till skolan.

Motionen har nu lämnats vidare för utredning.