2015-09-24 13:56

2015-09-24 14:28

Kräver ytterligare åtgärder

KARLSKOGA

I maj omkom en man vid en arbetsplatsolycka på Scana Steel Booforge AB. Arbetsmiljöverket kräver nu att företaget vidtar ytterligare åtgärder.

Arbetsmiljöverket har besökt Scana Steel Booforge AB och inspekterat den hydrauliska press vid vilken en man omkom i början av sommaren.

Arbetsmiljöverket fann att företaget vidtagit åtgärder som skyddar operatören, bland annat genom att manöverpanelens rörlighet begränsats och att skyddsplåtar satts upp. Åtgärderna anses dock inte vara tillräckliga då det fortfarande går att nå riskområdet. Dessutom anses inte operatören ha den överblick som krävs för att säkerställa att ingen obehörig befinner sig vid pressen.

Arbetsmiljöverket kräver att vidare åtgärder vidtas innan uppföljningsbesöket i slutet av november. Olyckan utreds fortfarande.

Arbetsmiljöverket har besökt Scana Steel Booforge AB och inspekterat den hydrauliska press vid vilken en man omkom i början av sommaren.

Arbetsmiljöverket fann att företaget vidtagit åtgärder som skyddar operatören, bland annat genom att manöverpanelens rörlighet begränsats och att skyddsplåtar satts upp. Åtgärderna anses dock inte vara tillräckliga då det fortfarande går att nå riskområdet. Dessutom anses inte operatören ha den överblick som krävs för att säkerställa att ingen obehörig befinner sig vid pressen.

Arbetsmiljöverket kräver att vidare åtgärder vidtas innan uppföljningsbesöket i slutet av november. Olyckan utreds fortfarande.