2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

För skolans framtid

KARLSKOGA: Fräscha lokaler och nytt kök

Nu när Rävåsskolans öde är avgjort ser rektor Per-Olov Johnsson fram emot att skolan rustas upp.
– Det är roligt att de satsar på vår skola så att vi får nytt och fräscht.

Rävåsskolans rektor Per-Olov Johnsson berättar att han och personalen vetat om vart åt politikernas beslut lutat under en längre tid och att de har firat lite i förväg. De är glada över att politikerna ser värdet i att bevara skolan i stället för att alla elever trängs ihop på Bregårdsskolan.

– Från början såg man utvecklingsmöjligheter på Bregårdsskolan men det har sina fördelar att gå på en mindre skola. Man kan namnen på nästan alla elever och på Bregården hade man fått gå på samma skola i tio år.

Han menar att det finns en positiv aspekt i att få byta skola någon gång under sin skolgång, att barnet får en nystart och känner att det växer.

Rävåsskolans lokaler lämnar dock en del att önska. Nu ligger utmaningen i att skapa funktionsdugliga undervisningslokaler, grupprum och utrymme för en förberedelseklass för de nyanlända barnen. Även fritidsverksamheten tampas med stora lokalproblem.

– Som det är i dag har vi ett fritids högst upp. Det blir rörigt när man ska gå dit från sitt klassrum och så är det några som vill vara inne och några vill gå ut. Vi skulle vilja ha all fritidsverksamhet på marknivå, det skulle underlätta.

Det återstår att se hur renoveringen av Rävåsskolan ska genomföras. Planen är att skolans kök och matsal ska placeras i en egen byggnad.

Trafikkaos

Per-Olov Johnsson själv skulle helst vilja se att ett tillagningskök byggs.

– Det är ju det bästa. Men den frågan är inte helt avgörande och med ett tillagningskök är det ännu mer transporter.

Just transporterna är ett stort problem då lastbilarna måste köra igenom skolgården. För några år sedan hände det som inte får hända, att ett barn hamnade under en mattransportlastbil.

Överlag är trafiksituationen vid skolan kaosartad, framförallt på morgonen då alla elever börjar samtidigt.

– Det är för många bilar. Föräldrarna är bra chaufförer så länge barnen sitter i bilen men när de gått ut ska de bara snabbt till jobbet.

Alla på skolan ser nu fram emot upprustningen men det finns också en oro över hur den ska genomföras. Per-Olov Johnsson förklarar att förvaltningen lärt sig mycket i samband med flytten från Karlbergsskolan till Bregårdsskolan. Då fick eleverna byta lokaler fyra gånger, vilket inte var optimalt.

– Det påverkar allt och inte minst skolresultaten. Det blir ett avbrott då allt ska packas ner, flyttas och packas upp. För det flesta elever går det ganska bra men för vissa är det väldigt jobbigt och de mår mycket dåligt av att flytta och bryta rutiner.

Värt besväret

Likaså blir det problematiskt om ombyggnationen skulle ske våningsvis till exempel. Att passa på under sommaren är inte heller ett optimalt, menar Johnsson, då skolan bara är tom under fyra veckor.

– Man måste säkerställa att vi har en välfungerande skola under tiden. Vi har med oss många erfarenheter från Bregårdsskolan och det blev ju väldigt bra resultat.

Han menar dock att alla är beredda på att ha det lite jobbigt under den tiden som renoveringen pågår.

– Känslan hos personalen är att man kan ha det tungt något år eftersom vi får det bättre sen, att vi får det fräscht och ljust.

Rävåsskolans rektor Per-Olov Johnsson berättar att han och personalen vetat om vart åt politikernas beslut lutat under en längre tid och att de har firat lite i förväg. De är glada över att politikerna ser värdet i att bevara skolan i stället för att alla elever trängs ihop på Bregårdsskolan.

– Från början såg man utvecklingsmöjligheter på Bregårdsskolan men det har sina fördelar att gå på en mindre skola. Man kan namnen på nästan alla elever och på Bregården hade man fått gå på samma skola i tio år.

Han menar att det finns en positiv aspekt i att få byta skola någon gång under sin skolgång, att barnet får en nystart och känner att det växer.

Rävåsskolans lokaler lämnar dock en del att önska. Nu ligger utmaningen i att skapa funktionsdugliga undervisningslokaler, grupprum och utrymme för en förberedelseklass för de nyanlända barnen. Även fritidsverksamheten tampas med stora lokalproblem.

– Som det är i dag har vi ett fritids högst upp. Det blir rörigt när man ska gå dit från sitt klassrum och så är det några som vill vara inne och några vill gå ut. Vi skulle vilja ha all fritidsverksamhet på marknivå, det skulle underlätta.

Det återstår att se hur renoveringen av Rävåsskolan ska genomföras. Planen är att skolans kök och matsal ska placeras i en egen byggnad.

Trafikkaos

Per-Olov Johnsson själv skulle helst vilja se att ett tillagningskök byggs.

– Det är ju det bästa. Men den frågan är inte helt avgörande och med ett tillagningskök är det ännu mer transporter.

Just transporterna är ett stort problem då lastbilarna måste köra igenom skolgården. För några år sedan hände det som inte får hända, att ett barn hamnade under en mattransportlastbil.

Överlag är trafiksituationen vid skolan kaosartad, framförallt på morgonen då alla elever börjar samtidigt.

– Det är för många bilar. Föräldrarna är bra chaufförer så länge barnen sitter i bilen men när de gått ut ska de bara snabbt till jobbet.

Alla på skolan ser nu fram emot upprustningen men det finns också en oro över hur den ska genomföras. Per-Olov Johnsson förklarar att förvaltningen lärt sig mycket i samband med flytten från Karlbergsskolan till Bregårdsskolan. Då fick eleverna byta lokaler fyra gånger, vilket inte var optimalt.

– Det påverkar allt och inte minst skolresultaten. Det blir ett avbrott då allt ska packas ner, flyttas och packas upp. För det flesta elever går det ganska bra men för vissa är det väldigt jobbigt och de mår mycket dåligt av att flytta och bryta rutiner.

Värt besväret

Likaså blir det problematiskt om ombyggnationen skulle ske våningsvis till exempel. Att passa på under sommaren är inte heller ett optimalt, menar Johnsson, då skolan bara är tom under fyra veckor.

– Man måste säkerställa att vi har en välfungerande skola under tiden. Vi har med oss många erfarenheter från Bregårdsskolan och det blev ju väldigt bra resultat.

Han menar dock att alla är beredda på att ha det lite jobbigt under den tiden som renoveringen pågår.

– Känslan hos personalen är att man kan ha det tungt något år eftersom vi får det bättre sen, att vi får det fräscht och ljust.