2015-09-24 13:49

2015-09-24 13:49

Dags att nominera kandidater till årets jämställdhetspris

KARLSKOGA

Kommunen vill nu veta vem eller vilka som har arbetat hårt för att främja jämställdheten. En månad framöver kan nomineringar lämnas in.

Varje år delar Karlskoga kommun ut ett pris till en person, grupp, organisation eller företag som främjar jämställdhet. På så vis vill kommunen uppmärksamma den eller de som på något vis synliggjort ojämställda strukturer i samhället och som lyft fram sätt att förändra.

– Både kvinnor och män gynnas av att vi är jämställda. Att Karlskoga kommun delar ut Jämställdhetspriset visar att vi tar arbetet med att nå jämställdhet mellan kvinnor och män på allvar, säger kommunstyrelsens vice ordförande Maria Nyberg (V)

Det kan handla om att öka medvetenheten kring jämställdhet, motverka diskriminering och kränkning på grund av kön eller ta initiativ som minskar orättvisor på arbetsplatsen. Andra insatser kan vara utveckling av genuspedagogik inom utbildningar, utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen eller ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet.

Nomineringar kan lämnas in till och med den 23 oktober, mer information om hur finns på kommunens hemsida. Vinnaren utses av kommunfullmäktige, efter förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, och priset delas ut vid sammanträdet i december. Vinnaren får 10 000 kronor, ett diplom och blommor.

Förra året blev huvudskyddsombudet Johan Karlsson vinnare av Jämställdhetspriset. Han lyftes fram för sitt arbete med att belysa skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö, för att ha ställt krav på politiker och chefer samt för att ha bidragit till en konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare.

Bland tidigare års vinnare finns Partnertech, Kimnet, Majvor Berg på Prisma samt förskolorna i östra området.

Varje år delar Karlskoga kommun ut ett pris till en person, grupp, organisation eller företag som främjar jämställdhet. På så vis vill kommunen uppmärksamma den eller de som på något vis synliggjort ojämställda strukturer i samhället och som lyft fram sätt att förändra.

– Både kvinnor och män gynnas av att vi är jämställda. Att Karlskoga kommun delar ut Jämställdhetspriset visar att vi tar arbetet med att nå jämställdhet mellan kvinnor och män på allvar, säger kommunstyrelsens vice ordförande Maria Nyberg (V)

Det kan handla om att öka medvetenheten kring jämställdhet, motverka diskriminering och kränkning på grund av kön eller ta initiativ som minskar orättvisor på arbetsplatsen. Andra insatser kan vara utveckling av genuspedagogik inom utbildningar, utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen eller ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet.

Nomineringar kan lämnas in till och med den 23 oktober, mer information om hur finns på kommunens hemsida. Vinnaren utses av kommunfullmäktige, efter förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, och priset delas ut vid sammanträdet i december. Vinnaren får 10 000 kronor, ett diplom och blommor.

Förra året blev huvudskyddsombudet Johan Karlsson vinnare av Jämställdhetspriset. Han lyftes fram för sitt arbete med att belysa skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö, för att ha ställt krav på politiker och chefer samt för att ha bidragit till en konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare.

Bland tidigare års vinnare finns Partnertech, Kimnet, Majvor Berg på Prisma samt förskolorna i östra området.