2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

Byter ut ordet handikapp

KARLSKOGA

Kommunfullmäktige i Karlskoga har beslutat att byta namn på det kommunala handikapprådet.

Från och med 1 januari 2016 heter det i stället Rådet för funktionshinderfrågor i Karlskoga, med förkortningen RFF Karlskoga, som är en mer korrekt term i dag.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och ska samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.

Från och med 1 januari 2016 heter det i stället Rådet för funktionshinderfrågor i Karlskoga, med förkortningen RFF Karlskoga, som är en mer korrekt term i dag.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och ska samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.