2015-09-23 17:55

2015-09-23 17:55

Sammanträdestider inte bra för de yngre

KARLSKOGA

När datumen för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens möten under 2016 skulle beslutas invände Martin Hårsmar (M) mot att två möten i kommunfullmäktige nästa år sammanfaller med skolornas lov.

Valet av datum för sammanträdena gör det svårare för föräldrar med barn i skolåldern att delta, menade han.

– Det här är inte bra om man drömmer om en kommun där yngre engagerar sig politiskt, säger Hårsmar.

Sammanträdestiderna fastställdes trots invändningen.

Valet av datum för sammanträdena gör det svårare för föräldrar med barn i skolåldern att delta, menade han.

– Det här är inte bra om man drömmer om en kommun där yngre engagerar sig politiskt, säger Hårsmar.

Sammanträdestiderna fastställdes trots invändningen.