2015-09-23 16:02

2015-09-23 16:02

Kvinnorna är för första gången i majoritet

NÄRINGSLIV: Ökat intresse för Nyföretagarcentrums rådgivning

Nyföretagandet ökar i hela landet och det är samma trend i Möckelnregionen konstaterar Pialill Ring. ”Men det är första gången vi har flest kvinnor som startar eget” tillägger hon.

Pialill Ring är ansvarig för rådgivningen inom Nyföretagarcentrum sedan december i fjol. När hon tog över som rådgivare efter Nils-Olof Gunnarsson hade antalet rådgivningar de senaste åren pendlat kring 70 till 75.

– Vi har hittills i år haft 115 rådgivningar varav 90 enskilda så det är ett fantastiskt bra tryck, utbrister Pialill Ring och berättar att 44 procent av dem som fått enskild rådgivning också valt att starta eget företag.

Men en än mer anmärkningsvärd uppgift är att kvinnorna är i majoritet eftersom 51 av 90 är kvinnor.

– Och av de 51 kvinnorna har 25 startat eget företag. Det är första gången vi har flest kvinnor vilket är kul eftersom en målsättning är att få fler kvinnor att starta eget, tillägger Pialill Ring.

De nya företagen finns inom ett brett spektrum av branscher och Pialill Ring nämner hunddagis, tandblekning samt restaurang- och byggbranschen som exempel.

– Många är handels- eller tjänsteföretag men det handlar också om en hel del övertaganden av befintlig verksamhet där vi bistått med råd och hjälp.

En tämligen vanlig uppfattning är att kvinnor tar mindre risker och inte lika stora lån som män som startar eget och Pialill Ring hänvisar till statistik som bekräftar den uppfattningen.

– Det är rent statistiskt fler män som går i konkurs.

Lättare få bidrag

En förklaring till det stigande intresset att starta eget är, tror Pialill Ring, att Arbetsförmedlingen släppt på restriktionerna kring starta eget-bidrag. Det har kort sagt blivit lättare att få starta eget-bidrag och därmed någon sorts grundtrygghet i sex månader. I fjol var det någon enstaka som beviljades bidrag medan 10-15 fått bidrag i år.

– Bidraget ger innehavaren ett halvår att bygga upp verksamheten, konstaterar Pialill Ring och gör klart att summan på stödet varierar.

– Arbetsförmedlingen tar hjälp av ABC-kraften när ansökningarna om starta eget-bidrag ska bedömas, fortsätter hon.

ABC-kraften har huvudkontor i Eskilstuna och ett 50-tal kontor runt om i landet, bland annat i Karlskoga och Kristinehamn.

Nyföretagarcentrum i Möckelnregionen startade 1994 och drivs som en stiftelse.

Kostar inget

– Vi har stöd från Karlskoga och Degerfors kommuner och näringslivet men skulle behöva fler sponsorer, gärna större företag, säger Pialill Ring och understryker att det är kostnadsfritt att få råd av Nyföretagarcentrum.

– Den som är intresserad kan boka tid hos mig via hemsidan eller Facebook. Men jag har också informationsträffar tillsammans med Arbetsförmedlingen en gång i månaden och dessa träffar brukar varje gång locka 12-13 deltagare, säger Pialill Ring och låter förstå att det trots ett ökat intresse för företagande kan göras än mer om bara resurserna finns.

Pialill Ring är ansvarig för rådgivningen inom Nyföretagarcentrum sedan december i fjol. När hon tog över som rådgivare efter Nils-Olof Gunnarsson hade antalet rådgivningar de senaste åren pendlat kring 70 till 75.

– Vi har hittills i år haft 115 rådgivningar varav 90 enskilda så det är ett fantastiskt bra tryck, utbrister Pialill Ring och berättar att 44 procent av dem som fått enskild rådgivning också valt att starta eget företag.

Men en än mer anmärkningsvärd uppgift är att kvinnorna är i majoritet eftersom 51 av 90 är kvinnor.

– Och av de 51 kvinnorna har 25 startat eget företag. Det är första gången vi har flest kvinnor vilket är kul eftersom en målsättning är att få fler kvinnor att starta eget, tillägger Pialill Ring.

De nya företagen finns inom ett brett spektrum av branscher och Pialill Ring nämner hunddagis, tandblekning samt restaurang- och byggbranschen som exempel.

– Många är handels- eller tjänsteföretag men det handlar också om en hel del övertaganden av befintlig verksamhet där vi bistått med råd och hjälp.

En tämligen vanlig uppfattning är att kvinnor tar mindre risker och inte lika stora lån som män som startar eget och Pialill Ring hänvisar till statistik som bekräftar den uppfattningen.

– Det är rent statistiskt fler män som går i konkurs.

Lättare få bidrag

En förklaring till det stigande intresset att starta eget är, tror Pialill Ring, att Arbetsförmedlingen släppt på restriktionerna kring starta eget-bidrag. Det har kort sagt blivit lättare att få starta eget-bidrag och därmed någon sorts grundtrygghet i sex månader. I fjol var det någon enstaka som beviljades bidrag medan 10-15 fått bidrag i år.

– Bidraget ger innehavaren ett halvår att bygga upp verksamheten, konstaterar Pialill Ring och gör klart att summan på stödet varierar.

– Arbetsförmedlingen tar hjälp av ABC-kraften när ansökningarna om starta eget-bidrag ska bedömas, fortsätter hon.

ABC-kraften har huvudkontor i Eskilstuna och ett 50-tal kontor runt om i landet, bland annat i Karlskoga och Kristinehamn.

Nyföretagarcentrum i Möckelnregionen startade 1994 och drivs som en stiftelse.

Kostar inget

– Vi har stöd från Karlskoga och Degerfors kommuner och näringslivet men skulle behöva fler sponsorer, gärna större företag, säger Pialill Ring och understryker att det är kostnadsfritt att få råd av Nyföretagarcentrum.

– Den som är intresserad kan boka tid hos mig via hemsidan eller Facebook. Men jag har också informationsträffar tillsammans med Arbetsförmedlingen en gång i månaden och dessa träffar brukar varje gång locka 12-13 deltagare, säger Pialill Ring och låter förstå att det trots ett ökat intresse för företagande kan göras än mer om bara resurserna finns.