2015-09-23 16:53

2015-09-23 16:53

De ska döma i tingsrätten

KARLSKOGA: 14 nämndemän från Karlskoga

Nu har kommunfullmäktige utsett de 14 personer som nomineras till uppdrag som nämndemän i tingsrätten i Örebro de kommande fyra åren.

Karlskoga kommun nominerar 14 nämndemän till tingsrätten i Örebro. Socialdemokraterna har föreslagit Ida Edström, Bertil Forsebrink, Stina Lindbäck-Ohlsson, Manfred Barenfeldt, Karin Olsson och Heino Parkkinen. Moderaterna föreslog Margaretha Rosberg, Yvette Josefsson och Linda Brunzell. Från övriga partier föreslog Vänsterpartiet Anders Nyberg, Folkpartiet Solveig Forsberg, Centerpartiet Linnéa Hylén, Miljöpartiet Birgitta Edström samt Sverigedemokraterna Nils-Åke Eriksson.

Nämndemän är lekmän som tillsammans med en juristutbildad domare dömer i olika mål och ärenden i domstolar. Uppdraget som nämndeman i tingsrätten är i sig är opolitiskt men de utses genom att de politiska partierna får föreslå nämndemän utifrån mandatfördelningen i kommunen.

Kontrolleras först

Nomineringen för 2016-2019 innebär inte per automatik att dessa personer verkligen blir nämndemän. Tingsrätten kontrollerar först lämpligheten hos nominerade nämndemän med utdrag ur belastningsregistret men också med hänsyn till omdöme, självständighet och andra omständigheter.

Dagens nämndemän är betydligt äldre än genomsnittet av befolkningen och Domstolsverket har därför gått ut med en uppmaning om att nominera fler yngre till uppdraget.

Åldern på de 14 som nominerats från Karlskoga framgår inte av handlingarna utan bara namnen, så det är svårt att avgöra hur många yngre Karlskoga lyckats locka till tingsrätten.

Karlskoga kommun nominerar 14 nämndemän till tingsrätten i Örebro. Socialdemokraterna har föreslagit Ida Edström, Bertil Forsebrink, Stina Lindbäck-Ohlsson, Manfred Barenfeldt, Karin Olsson och Heino Parkkinen. Moderaterna föreslog Margaretha Rosberg, Yvette Josefsson och Linda Brunzell. Från övriga partier föreslog Vänsterpartiet Anders Nyberg, Folkpartiet Solveig Forsberg, Centerpartiet Linnéa Hylén, Miljöpartiet Birgitta Edström samt Sverigedemokraterna Nils-Åke Eriksson.

Nämndemän är lekmän som tillsammans med en juristutbildad domare dömer i olika mål och ärenden i domstolar. Uppdraget som nämndeman i tingsrätten är i sig är opolitiskt men de utses genom att de politiska partierna får föreslå nämndemän utifrån mandatfördelningen i kommunen.

Kontrolleras först

Nomineringen för 2016-2019 innebär inte per automatik att dessa personer verkligen blir nämndemän. Tingsrätten kontrollerar först lämpligheten hos nominerade nämndemän med utdrag ur belastningsregistret men också med hänsyn till omdöme, självständighet och andra omständigheter.

Dagens nämndemän är betydligt äldre än genomsnittet av befolkningen och Domstolsverket har därför gått ut med en uppmaning om att nominera fler yngre till uppdraget.

Åldern på de 14 som nominerats från Karlskoga framgår inte av handlingarna utan bara namnen, så det är svårt att avgöra hur många yngre Karlskoga lyckats locka till tingsrätten.