2015-09-23 16:54

2015-09-23 16:54

Bygger säkra hållplatser

DEGERFORS: Söker statliga medel

Degerfors kommun söker nu medel hos Trafikverket för att bygga busshållplatser.
– Det är tre nya hållplatser som behöver byggas för att de ska bli säkrare hållplatser, säger Sören Hedberg, näringslivskontoret.

Det är Länstrafikens nya trafikeringsförslag för kollektivtrafik som ställer krav på nya, säkra och funktionella hållplatser i kommunen.

Blå bussar

Skolelever som i dag åker kommunal skolskjuts kommer till nästa år att få åka med linjebusstrafiken, de vanliga blå bussarna, till och från skolan. I och med detta behöver kommunen bygga tre nya hållplatser för att få säkrare på- och avstigning vid främst Bruksskolan och vid Stora Vallaskolan.

Bruksvägen

Två nya hållplatser på vardera sidan om Bruksvägen utanför Bruksskolan kommer att byggas. Den östra sidan av vägen kommer man att göra intrång på privat mark som i dag är en parkeringsplats. På den västra sidan breddas nuvarande parkeringsficka och kompletteras med godkända kantstöd.

Hållplatsen vid Stora Vallaskolan placeras på västra sidan om Stora Vallavägen intill skolbyggnaden. Där bygger man ut en hållplats för att en normalbuss ska ha möjlighet till svängradie.

Enligt ansökan kommer denna byggnation vid Stora Vallaskolan att förbättra skolmiljön och åtgärderna kommer att öka trafiksäkerheten med busshållplats, rundfart och gångpassage.

Nästa år

– Södra länsdelen och även norra länsdelen är redan klara med den nya inriktningen. Nu är det vår tur att bygga om under nästa år.

Omställningen till nya hållplatser beräknas kosta drygt 1,5 miljoner kronor för Degerfors kommun enligt den beräkning som Degerfors kommun gjort.

– Vi har möjlighet att få hjälp med 50 procent från staten, säger Sören Hedberg.

Starttiden för detta projekt beräknas till våren 2016 och allt ska vara färdigbyggt under hösten samma år.

Fler möjligheter

Samtidigt som man gör den här förändringen med linjebusstrafiken för skolskjutsarna blir det också utökade pendlingsmöjligheter för allmänheten.

– Mellan Åtorp och Degerfors kommer det att gå sju turer om dagen. I dag finns bara en tur med buss för de som bor i Åtorp.

De som är bosatta på Kosia kommer att få tillgång till linjebusstrafik åtta turer varje dag.

– I finns ingen möjlighet för dessa familjer att åka buss, säger Sören Hedberg.

Det är Länstrafikens nya trafikeringsförslag för kollektivtrafik som ställer krav på nya, säkra och funktionella hållplatser i kommunen.

Blå bussar

Skolelever som i dag åker kommunal skolskjuts kommer till nästa år att få åka med linjebusstrafiken, de vanliga blå bussarna, till och från skolan. I och med detta behöver kommunen bygga tre nya hållplatser för att få säkrare på- och avstigning vid främst Bruksskolan och vid Stora Vallaskolan.

Bruksvägen

Två nya hållplatser på vardera sidan om Bruksvägen utanför Bruksskolan kommer att byggas. Den östra sidan av vägen kommer man att göra intrång på privat mark som i dag är en parkeringsplats. På den västra sidan breddas nuvarande parkeringsficka och kompletteras med godkända kantstöd.

Hållplatsen vid Stora Vallaskolan placeras på västra sidan om Stora Vallavägen intill skolbyggnaden. Där bygger man ut en hållplats för att en normalbuss ska ha möjlighet till svängradie.

Enligt ansökan kommer denna byggnation vid Stora Vallaskolan att förbättra skolmiljön och åtgärderna kommer att öka trafiksäkerheten med busshållplats, rundfart och gångpassage.

Nästa år

– Södra länsdelen och även norra länsdelen är redan klara med den nya inriktningen. Nu är det vår tur att bygga om under nästa år.

Omställningen till nya hållplatser beräknas kosta drygt 1,5 miljoner kronor för Degerfors kommun enligt den beräkning som Degerfors kommun gjort.

– Vi har möjlighet att få hjälp med 50 procent från staten, säger Sören Hedberg.

Starttiden för detta projekt beräknas till våren 2016 och allt ska vara färdigbyggt under hösten samma år.

Fler möjligheter

Samtidigt som man gör den här förändringen med linjebusstrafiken för skolskjutsarna blir det också utökade pendlingsmöjligheter för allmänheten.

– Mellan Åtorp och Degerfors kommer det att gå sju turer om dagen. I dag finns bara en tur med buss för de som bor i Åtorp.

De som är bosatta på Kosia kommer att få tillgång till linjebusstrafik åtta turer varje dag.

– I finns ingen möjlighet för dessa familjer att åka buss, säger Sören Hedberg.