2015-09-23 14:09

2015-09-23 14:09

Biltvätt och pool hot mot miljön

KARLSKOGA: Miljöpartiet och Centern vill öka miljömedvetenheten

Biltvätt på gatan och tömning av pooler ut i gatubrunnar är ett hot mot miljön och vattnet i Möckeln. Det menar Centerpartiet och Miljöpartiet i Karlskoga som uppmärksammar problemet i en gemensam motion.

Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår i motionen att kommunens ordningsföreskrifter kompletteras med en rekommendation att bilar bör tvättas i tvätthallar eller på underlag där vattnet inte når dagvattenbrunnar.

På samma sätt vill partierna att ordningsföreskrifterna kompletteras med att pooler med klor ska tömmas varsamt så att vattnet inte når dagvattenbrunnar.

Förorenat vatten

I motionen som undertecknats av Inga-Lill Andersson (C) och Marketta Loiske (MP) framhålls att smutsvatten från biltvätt innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier. Förutom biltvätt är kloret som används i pooler ett växande problem.

Även om det inte uttryckligen är förbjudet att tvätta bilen på gatan är det enligt miljöbalken olagligt att uppsåtligen förorena.

I motionen går Andersson och Loiske inte lika långt i sitt förslag men de noterar att flera andra kommuner valt att införa förbud mot biltvätt på gatan i sina hälsoskyddsföreskrifter.

Information

Förutom tilläggen i ordningsföreskrifterna vill Centerpartiet och Miljöpartiet även att kommunen, Karlskogahem och Kemab ökar miljömedvetenheten hos invånarna genom information och kampanjer, till exempel i samarbete med bensinmackar och biltvättar.

Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår i motionen att kommunens ordningsföreskrifter kompletteras med en rekommendation att bilar bör tvättas i tvätthallar eller på underlag där vattnet inte når dagvattenbrunnar.

På samma sätt vill partierna att ordningsföreskrifterna kompletteras med att pooler med klor ska tömmas varsamt så att vattnet inte når dagvattenbrunnar.

Förorenat vatten

I motionen som undertecknats av Inga-Lill Andersson (C) och Marketta Loiske (MP) framhålls att smutsvatten från biltvätt innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier. Förutom biltvätt är kloret som används i pooler ett växande problem.

Även om det inte uttryckligen är förbjudet att tvätta bilen på gatan är det enligt miljöbalken olagligt att uppsåtligen förorena.

I motionen går Andersson och Loiske inte lika långt i sitt förslag men de noterar att flera andra kommuner valt att införa förbud mot biltvätt på gatan i sina hälsoskyddsföreskrifter.

Information

Förutom tilläggen i ordningsföreskrifterna vill Centerpartiet och Miljöpartiet även att kommunen, Karlskogahem och Kemab ökar miljömedvetenheten hos invånarna genom information och kampanjer, till exempel i samarbete med bensinmackar och biltvättar.