2015-09-22 20:24

2015-09-22 21:50

Klart för Rävåsskolan

KARLSKOGA: Slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige att välja renoveringsalternativet

Efter tisdagens kommunfullmäktige är hotet mot Rävåsskolans framtid definitivt avvärjt. Det som återstår nu att avgöra är hur en tillbyggnad med matsal och kök ska se ut och om maten ska transporteras hit eller lagas på plats.

Karlskogas kommunpolitiker är nu rörande överens om att Rävåsskolan ska renoveras, inte minst mot bakgrund av det ökande elevantalet i skolorna.

– Så här i efterhand var återremissen ett bra förslag. Varje månad ökar det med tio elever i månaden och sedan skolstarten förra året har vi fått 130 fler elever, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

Axelsson menar att kommunen nu måste gå vidare och se till att det finns utrymme för ännu fler elever om inflyttningen fortsätter att öka.

Den fördjupade utredningen om Rävåsskolan och Bregårdsskolan gjorde det också svårt att fatta något annat beslut än att behålla skolan trots att tjänstemännen medvetet valde att inte ta ställning. Inte minst det faktum att en anpassning av Bregårdsskolan för fler elever skulle ha blivit dubbelt så dyr som att renovera Rävåsskolan.

– Om vi hade så gedigna utredningar inför alla beslut så skulle det vara lätt att vara politiker, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

Utreda

Det som återstår nu är att utreda och besluta om hur Rävåsskolan ska renoveras så att den klarar nutidens krav på pedagogik och arbetsmiljö och hur en tillbyggnad av matsal och kök ska se ut. Utredningen ska vara klar så att den kan presenteras för kommunfullmäktige i januari nästa år.

Alliansen driver, med Centerpartiet i spetsen, åsikten att Rävåsskolan ska få ett kök där maten tillagas på plats och inte bara ett mottagningskök. Båda alternativen ska finnas med i den utredning som ska göras men vilken typ av kök det blir återstår att se.

– Tillagningskök ger ett mervärde och jag hoppas vi kommer till skott med det, säger Inga-Lill Andersson (C).

Det är många som frågar sig varför frågan om att lägga ned Rävåsskolan över huvud taget kom upp på dagordningen i februari i år. Enligt Urban Jonsson (S) berodde det helt på Universitetets beslut att lämna C-huset på Bregårdsskolan. Den förklaringen går inte hem hos alla.

– Jag tror aldrig vi får reda på varför majoriteten fattade det beslutet, säger Inga-Lill Andersson.

Karlskogas kommunpolitiker är nu rörande överens om att Rävåsskolan ska renoveras, inte minst mot bakgrund av det ökande elevantalet i skolorna.

– Så här i efterhand var återremissen ett bra förslag. Varje månad ökar det med tio elever i månaden och sedan skolstarten förra året har vi fått 130 fler elever, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

Axelsson menar att kommunen nu måste gå vidare och se till att det finns utrymme för ännu fler elever om inflyttningen fortsätter att öka.

Den fördjupade utredningen om Rävåsskolan och Bregårdsskolan gjorde det också svårt att fatta något annat beslut än att behålla skolan trots att tjänstemännen medvetet valde att inte ta ställning. Inte minst det faktum att en anpassning av Bregårdsskolan för fler elever skulle ha blivit dubbelt så dyr som att renovera Rävåsskolan.

– Om vi hade så gedigna utredningar inför alla beslut så skulle det vara lätt att vara politiker, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

Utreda

Det som återstår nu är att utreda och besluta om hur Rävåsskolan ska renoveras så att den klarar nutidens krav på pedagogik och arbetsmiljö och hur en tillbyggnad av matsal och kök ska se ut. Utredningen ska vara klar så att den kan presenteras för kommunfullmäktige i januari nästa år.

Alliansen driver, med Centerpartiet i spetsen, åsikten att Rävåsskolan ska få ett kök där maten tillagas på plats och inte bara ett mottagningskök. Båda alternativen ska finnas med i den utredning som ska göras men vilken typ av kök det blir återstår att se.

– Tillagningskök ger ett mervärde och jag hoppas vi kommer till skott med det, säger Inga-Lill Andersson (C).

Det är många som frågar sig varför frågan om att lägga ned Rävåsskolan över huvud taget kom upp på dagordningen i februari i år. Enligt Urban Jonsson (S) berodde det helt på Universitetets beslut att lämna C-huset på Bregårdsskolan. Den förklaringen går inte hem hos alla.

– Jag tror aldrig vi får reda på varför majoriteten fattade det beslutet, säger Inga-Lill Andersson.