2015-09-21 13:31

2015-09-21 13:33

Rekordleverans för Outokumpu

INDUSTRI: Duplexstål från Avesta

Outokumpu har genomfört en av sina största leveranser, 245 ton duplexstål till oljelagringstankar i Belgien.

Leveransen av det rostfria duplexstålet Forta LDX 2101 är den största hittills för Outokumpu. Hela 245 ton av stålet har använts vid byggandet av tre stora oljelagringstankar, med en kapacitet på 4 200 kubikmeter vardera, vid Antwerpens hamn i Belgien. Tankarna är i bruk och väntas ha en livslängd på 50 till 60 år, vilket är uppemot 20 år längre än med annat stål.

Duplexstålet tillverkas vid tre av företagets anläggningar nämligen Degerfors, Nyby och Avesta. Just det här stålet är en tunnare sort som tillverkats i Avesta. Konstruktionen står företaget Ivans för, som har mångårig erfarenhet av tankar för kemikalier och bränsle.

– Rostfritt duplexstål väljs allt oftare på grund av den goda pris-prestandakvoten. Duplexstålet har en korrosionsbeständighet liknande den hos austenitiskt rostfritt stål som normalt används, men dess högre styrka gör det möjligt att optimera plåttjockleken utan att minska tankens hållbarhet, säger Jan Jochems, teknisk chef på Ivans.

Enligt Outokumpu väntas efterfrågan på Forta LDX 2101 öka, exempelvis för lagringstankar för massa, kemikalier, biobränslen, drycker, spannmål och malmslurry. Stålet har en låg nickelhalt på 1,5 procent och anses kunna mäta sig med kolstål när det gäller pris, med hänsyn till livslängden.

Leveransen av det rostfria duplexstålet Forta LDX 2101 är den största hittills för Outokumpu. Hela 245 ton av stålet har använts vid byggandet av tre stora oljelagringstankar, med en kapacitet på 4 200 kubikmeter vardera, vid Antwerpens hamn i Belgien. Tankarna är i bruk och väntas ha en livslängd på 50 till 60 år, vilket är uppemot 20 år längre än med annat stål.

Duplexstålet tillverkas vid tre av företagets anläggningar nämligen Degerfors, Nyby och Avesta. Just det här stålet är en tunnare sort som tillverkats i Avesta. Konstruktionen står företaget Ivans för, som har mångårig erfarenhet av tankar för kemikalier och bränsle.

– Rostfritt duplexstål väljs allt oftare på grund av den goda pris-prestandakvoten. Duplexstålet har en korrosionsbeständighet liknande den hos austenitiskt rostfritt stål som normalt används, men dess högre styrka gör det möjligt att optimera plåttjockleken utan att minska tankens hållbarhet, säger Jan Jochems, teknisk chef på Ivans.

Enligt Outokumpu väntas efterfrågan på Forta LDX 2101 öka, exempelvis för lagringstankar för massa, kemikalier, biobränslen, drycker, spannmål och malmslurry. Stålet har en låg nickelhalt på 1,5 procent och anses kunna mäta sig med kolstål när det gäller pris, med hänsyn till livslängden.