2015-09-19 06:00

2015-09-21 07:26

Höjd beredskap

DEGERFORS: Bereder sig för att ta emot flyktingar

På fredagen höll för första gången Degerfors kommuns krisledningsgrupp möte på riktigt. Nu var det inte längre övning. Nu handlade det om uppmaning till beredskap från Migrationsverket.

Som en direkt följd av de extrema flyktingströmmarna kom på fredagen uppmaningen från Migrationsverket, via länsstyrelsen, till Degerfors kommun: Ha beredskap för att ta emot asylsökande i tillfälliga lokaler.

De sju senaste dygnen har antalet asylsökande legat på en nivå som är högre än då Balkankrigen pågick på 1990-talet.

Tillfälliga boenden

– Det i sin tur gör att Migrationsverket är i stort behov av platser och vädjar till kommunerna om tillfälliga boenden. Det kan vara gymnastiksalar, föreningslokaler och dylikt som fungerar som oerhört temporära boenden. Nånstans måste de här människorna få tak över huvudet, säger Ingmar Ångman, socialchef i Degerfors och tillägger:

– Migrationsverket räknar med att de klarar sig över helgen, men sen kan det bli kris.

Kommunens kanslichef Maria Eriksson, som tillsammans med säkerhetsansvarige Andreas Persson deltog i samverkansmöte per telefon om flyktingströmmarna på fredag förmiddag, berättar att man inte fått besked om hur lång omställelsetid det handlar om, eller ens om det blir aktuellt att ta emot flyktingar här. Men att man uppmanats att ha beredskap.

Vara beredd

– Det är väldigt mycket spekulationer men det är bättre att vara på tårna och vara beredd än att bli tagen på sängen. Vi har sagt inom krisledningsgruppen att man ska ha telefonen på i helgen och tänka efter vad man kan bidra med inom sin verksamhet, säger kommunens krisinformatör Susanna Göransdotter.

Det man diskuterade inom gruppen som, med tanke på ärendets karaktär, hade förstärkts med vd för Degerforsbyggen och chefen för vaktmästeriet på kommunfastigheterna var vilka lokaler som kan komma i fråga.

– Det handlar inte bara om att öppna lokaler, vi vet inte vad krävs i form av brandskydd, utrustning, sanitet som hygienutrymme och sophämtning. Det här var en första träff för att diskutera vad kommunen kan göra, säger Göransdotter.

När?

– Det är svårt att göra en realistisk bedömning om trycket ökar eller kvarstår. Så man vet inte när gränsen är nådd, det kan inträffa när som helst och därför kan det med väldigt kort varsel behövas hjälp. Därför vill Migrationsverket få med kommunerna på banan och för oss gäller att vara kontaktbara även under helgen internt.

Arbetet med att gå igenom tänkbara lokaler och vilka insatser som behövs för att göra dem användbara pågick ut över under fredag eftermiddag och kväll och fortsätter eventuellt under helgen.

Som en direkt följd av de extrema flyktingströmmarna kom på fredagen uppmaningen från Migrationsverket, via länsstyrelsen, till Degerfors kommun: Ha beredskap för att ta emot asylsökande i tillfälliga lokaler.

De sju senaste dygnen har antalet asylsökande legat på en nivå som är högre än då Balkankrigen pågick på 1990-talet.

Tillfälliga boenden

– Det i sin tur gör att Migrationsverket är i stort behov av platser och vädjar till kommunerna om tillfälliga boenden. Det kan vara gymnastiksalar, föreningslokaler och dylikt som fungerar som oerhört temporära boenden. Nånstans måste de här människorna få tak över huvudet, säger Ingmar Ångman, socialchef i Degerfors och tillägger:

– Migrationsverket räknar med att de klarar sig över helgen, men sen kan det bli kris.

Kommunens kanslichef Maria Eriksson, som tillsammans med säkerhetsansvarige Andreas Persson deltog i samverkansmöte per telefon om flyktingströmmarna på fredag förmiddag, berättar att man inte fått besked om hur lång omställelsetid det handlar om, eller ens om det blir aktuellt att ta emot flyktingar här. Men att man uppmanats att ha beredskap.

Vara beredd

– Det är väldigt mycket spekulationer men det är bättre att vara på tårna och vara beredd än att bli tagen på sängen. Vi har sagt inom krisledningsgruppen att man ska ha telefonen på i helgen och tänka efter vad man kan bidra med inom sin verksamhet, säger kommunens krisinformatör Susanna Göransdotter.

Det man diskuterade inom gruppen som, med tanke på ärendets karaktär, hade förstärkts med vd för Degerforsbyggen och chefen för vaktmästeriet på kommunfastigheterna var vilka lokaler som kan komma i fråga.

– Det handlar inte bara om att öppna lokaler, vi vet inte vad krävs i form av brandskydd, utrustning, sanitet som hygienutrymme och sophämtning. Det här var en första träff för att diskutera vad kommunen kan göra, säger Göransdotter.

När?

– Det är svårt att göra en realistisk bedömning om trycket ökar eller kvarstår. Så man vet inte när gränsen är nådd, det kan inträffa när som helst och därför kan det med väldigt kort varsel behövas hjälp. Därför vill Migrationsverket få med kommunerna på banan och för oss gäller att vara kontaktbara även under helgen internt.

Arbetet med att gå igenom tänkbara lokaler och vilka insatser som behövs för att göra dem användbara pågick ut över under fredag eftermiddag och kväll och fortsätter eventuellt under helgen.