2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Avslår klagan om avgift

ÅTORP

Länsstyrelsen avslår överklagandet från en fritidshusägare gällande avgift för anmälan om installation av eldstad och rökkanal.

Stugägaren anser att den borde befrias från avgiften på 890 kronor eftersom det handlar om en förbättring. Eldstaden var slut och eldsvåda hade kunnat uppstå, varför stugägaren beslutade att byta ut och den och installera en ny. Stugägaren hävdar att så kunde ha skett utan att saken diskuterats med kommunen, för då hade det inte blivit någon avgift.

Länsstyrelsen poängterar dock att det krävs en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal och att åtgärd inte får påbörjas utan startbesked från nämnden. Avgiften är taxeenlig.

Stugägaren anser att den borde befrias från avgiften på 890 kronor eftersom det handlar om en förbättring. Eldstaden var slut och eldsvåda hade kunnat uppstå, varför stugägaren beslutade att byta ut och den och installera en ny. Stugägaren hävdar att så kunde ha skett utan att saken diskuterats med kommunen, för då hade det inte blivit någon avgift.

Länsstyrelsen poängterar dock att det krävs en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal och att åtgärd inte får påbörjas utan startbesked från nämnden. Avgiften är taxeenlig.