2015-09-18 06:00

2015-09-18 06:00

Vill minska storleken på skyddsobjektet

KARLSKOGA: Länsstyrelsens beslut om Bofors industriområde överklagat till förvaltningsrätten

Scana som är en av de större fastighetsägarna på Bofors industriområde ifrågasätter storleken på skyddsobjektet och menar att verksamhet som inte har skyddsbehov påverkas negativt i onödan. Nästa vecka behandlas frågan i förvaltningsrätten men parterna löser det kanske själva innan dess.

Det senaste beslutet om Bofors industriområde som skyddsobjekt fattades av Länsstyrelsen i Örebro län i december förra året. Scana Property AB som är näst största fastighetsägare i området ingår inte i skyddsobjektet men är helt omringat av det och påverkas därför av de regler som ska skydda försvarsindustrin.

Undvika instängning

Scana Property menar att det hade gått att undvika instängning av företagets fastigheter och andra fastigheter som drabbats på samma sätt genom att kraftigt minska skyddsobjektet till de områden som har ett reellt skyddsbehov. Det är också det som företaget yrkat på i överklagandet.

Scana Property ifrågasätter även länsstyrelsens beslut att delegera rätten att utfärda undantag till Saab Bofors AB som är Saab-koncernens fastighetsbolag för området. Scana Property menar att det finns oklarheter i vem som har ansvar för att information om skyddsobjektet till alla de som finns i företagets fastigheter, utanför skyddsobjektet, men som ändå omfattas av det.

Till historien hör att Scana Property fick information om beslutet om skyddsobjekt först två veckor efter att det hade trätt i kraft.

Scana Propertys vd Sten Israelsson vill inte kommentera den pågående rättsprocessen mer än att han hoppas på en lösning som är bra även för Saab och BAE.

Öppnade dialog

Överklagan skickades in redan i januari 2015 och nu när förhandlingen i förvaltningsrätten närmar sig har företagen börjat förhandla om en ekonomisk lösning.

– Det är lite olyckligt att vi inte pratat med varandra tidigare men nu filar vi på en överenskommelse. Det handlar om att Scana inte ska drabbas av extra kostnader för vår bevakning, säger Robert Carlsson som är vd för Saab Bofors AB.

Ambitionen är att en uppgörelse ska vara klar innan förhandlingarna i förvaltningsrätten nästa vecka och är de det faller hela frågan. Det här bekräftas också av Sten Israelsson.

Det senaste beslutet om Bofors industriområde som skyddsobjekt fattades av Länsstyrelsen i Örebro län i december förra året. Scana Property AB som är näst största fastighetsägare i området ingår inte i skyddsobjektet men är helt omringat av det och påverkas därför av de regler som ska skydda försvarsindustrin.

Undvika instängning

Scana Property menar att det hade gått att undvika instängning av företagets fastigheter och andra fastigheter som drabbats på samma sätt genom att kraftigt minska skyddsobjektet till de områden som har ett reellt skyddsbehov. Det är också det som företaget yrkat på i överklagandet.

Scana Property ifrågasätter även länsstyrelsens beslut att delegera rätten att utfärda undantag till Saab Bofors AB som är Saab-koncernens fastighetsbolag för området. Scana Property menar att det finns oklarheter i vem som har ansvar för att information om skyddsobjektet till alla de som finns i företagets fastigheter, utanför skyddsobjektet, men som ändå omfattas av det.

Till historien hör att Scana Property fick information om beslutet om skyddsobjekt först två veckor efter att det hade trätt i kraft.

Scana Propertys vd Sten Israelsson vill inte kommentera den pågående rättsprocessen mer än att han hoppas på en lösning som är bra även för Saab och BAE.

Öppnade dialog

Överklagan skickades in redan i januari 2015 och nu när förhandlingen i förvaltningsrätten närmar sig har företagen börjat förhandla om en ekonomisk lösning.

– Det är lite olyckligt att vi inte pratat med varandra tidigare men nu filar vi på en överenskommelse. Det handlar om att Scana inte ska drabbas av extra kostnader för vår bevakning, säger Robert Carlsson som är vd för Saab Bofors AB.

Ambitionen är att en uppgörelse ska vara klar innan förhandlingarna i förvaltningsrätten nästa vecka och är de det faller hela frågan. Det här bekräftas också av Sten Israelsson.