2015-09-18 15:28

2015-09-18 15:28

Regional kulturplan tar form

ÖREBRO LÄN: Samverkan i hela länet och prioritering på barn och unga

Region Örebro läns långsiktiga kulturplan för 2016-2019 är på väg att bli klar. Det som ska prioriteras är tillgänglighet till kultur, särskilt för barn och unga, och det ska uppnås med samverkan.

Kulturplanen behandlades i veckan av Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt och ska senare upp till beslut i regionfullmäktige. Både tjänstemän och politiker tycker att den här kulturplanen är bättre än den från 2012 som den ersätter.

– Barn och unga är ett självklart fokusområde när det gäller kulturarbetet i Örebro län. Genom att göra det möjligt för barn att i tidig ålder komma i kontakt med kultur ger vi dem en möjlighet att utveckla sitt kulturintresse och sin kreativitet, säger nämndens ordförande Irén Lejegren (S).

Den 93 sidor långa kulturplanen har flera syften. Den pekar ut prioriterade områden för regionens kulturarbete och samverkan med kommunerna de kommande åren. Kulturplanen fungerar också som underlag för ansökan för de statliga kulturmedel som regionen fördelar och den är i stora delar en inventering av kulturen och de olika aktörerna i länet.

– Poängen är att skapa en gemensam syn i hela länet och skapa kopplingar där det finns brister. Samtidigt har vi ju inte beslutsmandat för kommunerna, säger regionens kulturchef Rikard Åslund.

Kulturplanen har tagits fram efter en bred dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhället och det fria professionella kulturlivet och mynnat ut i en rad målsättningar för utvecklingen. Den saknar mer konkreta inslag och ska kompletteras med handlingsplaner och uppdaterade kortversioner varje år.

Bland de mer konkreta åtgärder som diskuteras finns bland annat ”ung peng” som är ett obyråkratiskt sätt för unga att få stöd till kulturaktiviteter med start i oktober. Regionen ska också se över det kulturbusskort som redan finns men som har tidsregler som begränsar nyttan.

Kulturplanen behandlades i veckan av Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt och ska senare upp till beslut i regionfullmäktige. Både tjänstemän och politiker tycker att den här kulturplanen är bättre än den från 2012 som den ersätter.

– Barn och unga är ett självklart fokusområde när det gäller kulturarbetet i Örebro län. Genom att göra det möjligt för barn att i tidig ålder komma i kontakt med kultur ger vi dem en möjlighet att utveckla sitt kulturintresse och sin kreativitet, säger nämndens ordförande Irén Lejegren (S).

Den 93 sidor långa kulturplanen har flera syften. Den pekar ut prioriterade områden för regionens kulturarbete och samverkan med kommunerna de kommande åren. Kulturplanen fungerar också som underlag för ansökan för de statliga kulturmedel som regionen fördelar och den är i stora delar en inventering av kulturen och de olika aktörerna i länet.

– Poängen är att skapa en gemensam syn i hela länet och skapa kopplingar där det finns brister. Samtidigt har vi ju inte beslutsmandat för kommunerna, säger regionens kulturchef Rikard Åslund.

Kulturplanen har tagits fram efter en bred dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhället och det fria professionella kulturlivet och mynnat ut i en rad målsättningar för utvecklingen. Den saknar mer konkreta inslag och ska kompletteras med handlingsplaner och uppdaterade kortversioner varje år.

Bland de mer konkreta åtgärder som diskuteras finns bland annat ”ung peng” som är ett obyråkratiskt sätt för unga att få stöd till kulturaktiviteter med start i oktober. Regionen ska också se över det kulturbusskort som redan finns men som har tidsregler som begränsar nyttan.