2015-09-18 15:58

2015-09-18 15:58

Nu finns 33 hemmasittare i Karlskoga och Degerfors

KARLSKOGA/DEGERFORS: Tog tag i aktivitetsansvaret

I början av september 2015 fanns 33 ungdomar som varken studerar eller arbetar, 26 i Karlskoga och 7 i Degerfors. Därmed har antalet så kallade hemmasittare minskat rejält sedan förra året då kommunrevisorerna slog larm.

2014 fick gymnasienämnden skarp kritik från kommunrevisorerna för att det saknades uppgifter om vad minst 63 ungdomar i gymnasieåldern gjorde. Numera finns de uppgifterna redovisade i delårsrapporterna.

– Vi har inte skött det så bra tidigare men nu är förvaltningen på väg att få en bra kontroll på de här ungdomarna, säger gymnasieförvaltningens chef Jan Strid.

Kommunerna har numera ett aktivitetsansvar för alla ungdomar upp till 20 års ålder som varken studerar eller arbetar och i Karlskoga och Degerfors landar den uppgiften på gymnasieförvaltningen.

Försvinner inte

– De här ungdomarna finns där, de försvinner inte för att vi blundar. Det är de här 33 vi ska coacha och peppa att ta tag i sitt liv, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

Gymnasieförvaltningen har försökt etablera kontakt med de här 33 ungdomarna men de har antingen inte gått att nå eller så har de tackat nej till de aktiviteter som erbjudits.

Nu är det inte säkert att alla verkligen är så kallade hemmasittare, några av dem som inte gått att nå kan till exempel studera på folkhögskola eller ha arbete.

Gymnasieförvaltningen håller också på att rekrytera personal som från slutet av oktober i år ska arbeta specifikt med den här gruppen ungdomar och framför allt försöka motivera dem att plugga vidare. I målgruppen ingår också de som börjat gymnasiet men som är på väg att hoppa av.

2014 fick gymnasienämnden skarp kritik från kommunrevisorerna för att det saknades uppgifter om vad minst 63 ungdomar i gymnasieåldern gjorde. Numera finns de uppgifterna redovisade i delårsrapporterna.

– Vi har inte skött det så bra tidigare men nu är förvaltningen på väg att få en bra kontroll på de här ungdomarna, säger gymnasieförvaltningens chef Jan Strid.

Kommunerna har numera ett aktivitetsansvar för alla ungdomar upp till 20 års ålder som varken studerar eller arbetar och i Karlskoga och Degerfors landar den uppgiften på gymnasieförvaltningen.

Försvinner inte

– De här ungdomarna finns där, de försvinner inte för att vi blundar. Det är de här 33 vi ska coacha och peppa att ta tag i sitt liv, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

Gymnasieförvaltningen har försökt etablera kontakt med de här 33 ungdomarna men de har antingen inte gått att nå eller så har de tackat nej till de aktiviteter som erbjudits.

Nu är det inte säkert att alla verkligen är så kallade hemmasittare, några av dem som inte gått att nå kan till exempel studera på folkhögskola eller ha arbete.

Gymnasieförvaltningen håller också på att rekrytera personal som från slutet av oktober i år ska arbeta specifikt med den här gruppen ungdomar och framför allt försöka motivera dem att plugga vidare. I målgruppen ingår också de som börjat gymnasiet men som är på väg att hoppa av.