2015-09-16 16:26

2015-09-16 16:26

Vill att staten betalar utbildning

LÄNET: Läkarutbildningen vid Örebro universitet den enda som inte finansieras helt av staten

Lars-Axel Nordell (KD) motionerar i riksdagen för att staten ska ta över hela finansieringen av läkarutbildningen i Örebro, på samma sätt som andra läkarutbildningar i landet. I dag bekostas hälften av utbildningen genom Region Örebro län och Örebro kommun.

Kristdemokraternas riksdagsledamot från länet, Lars-Axel Nordell, uppmärksammar i en motion att läkarutbildningen vid Örebro universitet är den enda läkarutbildningen i landet som inte fullt ut finansieras av staten. I dag står staten för hälften av kostnaden medan resterande del bekostas av Region Örebro län och Örebro kommun.

När läkarutbildningen startades vid Örebro universitet gjordes en överenskommelse att dåvarande Örebro läns landsting och Örebro kommun skulle bidra med medel de första åren för att utbildningen skulle komma i gång.

Dags att ta över

Det här var 2011 och när läkarutbildningen går in på sitt sjätte år 2016 tycker Nordell att det är dags för staten att ta över hela finansieringen.

Orimligt

”Det blir allt mer orimligt att staten drar sig undan ansvaret för att fullfinansiera läkarutbildningen vid ett av Sveriges lärosäten”, skriver Nordell i sin motion till riksdagen.

Nordell framhåller att läkarutbildningen i Örebro varit framgångsrik sedan starten och han påtalar också att det råder läkarbrist där Sverige är beroende av andra länders utbildningsplatser. Nordell formulerar sitt förslag med att staten ska ta ett likvärdigt ansvar för finansieringen av den läkarutbildning som bedrivs vid landets universitet.

Kristdemokraternas riksdagsledamot från länet, Lars-Axel Nordell, uppmärksammar i en motion att läkarutbildningen vid Örebro universitet är den enda läkarutbildningen i landet som inte fullt ut finansieras av staten. I dag står staten för hälften av kostnaden medan resterande del bekostas av Region Örebro län och Örebro kommun.

När läkarutbildningen startades vid Örebro universitet gjordes en överenskommelse att dåvarande Örebro läns landsting och Örebro kommun skulle bidra med medel de första åren för att utbildningen skulle komma i gång.

Dags att ta över

Det här var 2011 och när läkarutbildningen går in på sitt sjätte år 2016 tycker Nordell att det är dags för staten att ta över hela finansieringen.

Orimligt

”Det blir allt mer orimligt att staten drar sig undan ansvaret för att fullfinansiera läkarutbildningen vid ett av Sveriges lärosäten”, skriver Nordell i sin motion till riksdagen.

Nordell framhåller att läkarutbildningen i Örebro varit framgångsrik sedan starten och han påtalar också att det råder läkarbrist där Sverige är beroende av andra länders utbildningsplatser. Nordell formulerar sitt förslag med att staten ska ta ett likvärdigt ansvar för finansieringen av den läkarutbildning som bedrivs vid landets universitet.