2015-09-16 06:00

2015-09-16 06:00

Saknar lokaler och pengar

KARLSKOGA: Elevantalet fortsätter att öka

Tuff ekonomi, fler elever och ont om lokaler. Det är några av frågorna som lyftes på barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde.

Vid sammanträdet i måndags behandlade barn- och utbildningsnämnden delårsrapporten för årets första åtta månader. Ekonomiskt pekar rapporten på ett underskott på sex miljoner kronor. Nämnden räknar dock med ett nollresultat inom en treårsperiod.

Det är fortsatt svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket i sin tur drabbar verksamheten.

– Det kan få till följd att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag. Vi hoppas att fler nyutbildade kommer ut inom några år så att vi då har lättare att få tag på rätt kompetens, säger nämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Förvaltningschefen Per Blom påpekar att det inte bara är Karlskoga som har problem med rekrytering och kompetens, läget är likadant i merparten av landets kommuner.

– Framför allt gäller det förskollärare och lärare inom matte och NO.

Elevantalet fotsätter att öka och på Häsängsskolan har en ny förskoleklass tagit plats. Lokalerna i Häsängsskolan och C-huset vid Bregårdsskolan har skapat ett visst utrymme vad gäller traditionella skollokaler. Om de tas i bruk fullt ut medför det ytterligare kostnader för nämnden.

– Mycket talar för att vi kommer att få gå in i de lokalerna och det är inte med vi vår budget. Det är inte heller något som vi kan förutse. Men de lokalerna är den back-up som finns i hela kommunen, säger Nilsson.

I de östra stadsdelarna har fler barnfamiljer flyttat in. Detta har medfört att de lokaler i Sandviksskolan som skulle användas för träningsskolan, som nu finns i Aggerud, har fyllts upp.

– Den elevgruppen har speciella behov vad gäller lokaler och även den gruppen har ökat i antal. De marginaler vi har haft räcker inte längre, säger Blom.

Hela kommunen

Båda ser att det nu finns en ökad lyhördhet för utmaningarna som förskolan och grundskolan tampas med. Det pågår diskussioner om hur kommunen ska handskas med det ökande invånarantalet och vilka områden som bör prioriteras

– Vi ser tydligt konsekvenserna av att vi blir fler. Invånarantalet har minskat i decennier men nu är vi i stället en växande kommun, säger Blom.

Nämnden gick också igenom betygen i årskurs sex och nio för läsåret 2014-2015. För båda årskurserna har betygen förbättrats något jämfört med föregående år. Betyg A är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar i båda årskurserna, undantaget idrott där pojkar i årskurs nio hade högre resultat.

Det pågår också en kartläggning av vilka attityder som finns till skola och utbildning. På kommunens hemsida finns en enkät som alla får fylla i och sista svarsdagen är i dag, onsdag.

Vid sammanträdet i måndags behandlade barn- och utbildningsnämnden delårsrapporten för årets första åtta månader. Ekonomiskt pekar rapporten på ett underskott på sex miljoner kronor. Nämnden räknar dock med ett nollresultat inom en treårsperiod.

Det är fortsatt svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket i sin tur drabbar verksamheten.

– Det kan få till följd att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag. Vi hoppas att fler nyutbildade kommer ut inom några år så att vi då har lättare att få tag på rätt kompetens, säger nämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Förvaltningschefen Per Blom påpekar att det inte bara är Karlskoga som har problem med rekrytering och kompetens, läget är likadant i merparten av landets kommuner.

– Framför allt gäller det förskollärare och lärare inom matte och NO.

Elevantalet fotsätter att öka och på Häsängsskolan har en ny förskoleklass tagit plats. Lokalerna i Häsängsskolan och C-huset vid Bregårdsskolan har skapat ett visst utrymme vad gäller traditionella skollokaler. Om de tas i bruk fullt ut medför det ytterligare kostnader för nämnden.

– Mycket talar för att vi kommer att få gå in i de lokalerna och det är inte med vi vår budget. Det är inte heller något som vi kan förutse. Men de lokalerna är den back-up som finns i hela kommunen, säger Nilsson.

I de östra stadsdelarna har fler barnfamiljer flyttat in. Detta har medfört att de lokaler i Sandviksskolan som skulle användas för träningsskolan, som nu finns i Aggerud, har fyllts upp.

– Den elevgruppen har speciella behov vad gäller lokaler och även den gruppen har ökat i antal. De marginaler vi har haft räcker inte längre, säger Blom.

Hela kommunen

Båda ser att det nu finns en ökad lyhördhet för utmaningarna som förskolan och grundskolan tampas med. Det pågår diskussioner om hur kommunen ska handskas med det ökande invånarantalet och vilka områden som bör prioriteras

– Vi ser tydligt konsekvenserna av att vi blir fler. Invånarantalet har minskat i decennier men nu är vi i stället en växande kommun, säger Blom.

Nämnden gick också igenom betygen i årskurs sex och nio för läsåret 2014-2015. För båda årskurserna har betygen förbättrats något jämfört med föregående år. Betyg A är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar i båda årskurserna, undantaget idrott där pojkar i årskurs nio hade högre resultat.

Det pågår också en kartläggning av vilka attityder som finns till skola och utbildning. På kommunens hemsida finns en enkät som alla får fylla i och sista svarsdagen är i dag, onsdag.