2015-09-15 14:33

2015-09-15 14:33

Värnar barn och personal

KARLSKOGA: Ja till giftfri förskola - med ekonomi och verksamhet i åtanke

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på arbetet med att skapa en giftfri förskola. Konsekvensen kan dock bli ökade kostnader och begränsningar på den pedagogiska verksamheten.

Sedan våren 2013 pågår ett arbete med att ta fram en kemikalieplan för förskolan. Syftet är att minska barnens och personalens exponering för farliga kemikalier genom att successivt byta ut bland annat möbler, leksaker, byggnadsmaterial och golv. En del åtgärder kan genomföras omgående och vissa sträcker sig till början av 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till en plan med åtgärder som sedan skickades till berörda nämnder.

Till exempel ska mat inte värmas i plastbehållare, våtservetter ska användas endast i undantagsfall och engångshandskar av pvc-plast ska tas bort. Städrutiner ska ändras och personal ska utbildas om kemikalier och miljögifter, likaså de som beställer produkter till förskolan.

Skänkta saker

Planen är nu ute på remiss och barn- och utbildningsnämnden har lämnat sitt yttrande. Nämnden ser positivt på de tänkta åtgärderna men konstaterar att kostnaden för dessa inte är utredd.

– Planen innebär en kostnadsökning och det finns inte medräknat i vår budget, säger ordförande Yvonne Nilsson (S).

De föreslagna åtgärderna försvårar också arbetet med Framkant, där barnen utforskar och experimenterar med vardagliga föremål så som mobiltelefoner, plaströr, tangentbord. De sakerna, och ibland även leksaker och annat, skänks ofta av föräldrar.

– Då kan vi inte längre ta emot sakerna. Vi anser att det handlar om en förhållandevis kort tid som barnen exponeras och det är inte heller de minsta barnen som kommer i kontakt med materialen. Men självklart vill vi ha en god miljö både för barnen och personalen, säger förvaltningschefen Per blom.

Sedan våren 2013 pågår ett arbete med att ta fram en kemikalieplan för förskolan. Syftet är att minska barnens och personalens exponering för farliga kemikalier genom att successivt byta ut bland annat möbler, leksaker, byggnadsmaterial och golv. En del åtgärder kan genomföras omgående och vissa sträcker sig till början av 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till en plan med åtgärder som sedan skickades till berörda nämnder.

Till exempel ska mat inte värmas i plastbehållare, våtservetter ska användas endast i undantagsfall och engångshandskar av pvc-plast ska tas bort. Städrutiner ska ändras och personal ska utbildas om kemikalier och miljögifter, likaså de som beställer produkter till förskolan.

Skänkta saker

Planen är nu ute på remiss och barn- och utbildningsnämnden har lämnat sitt yttrande. Nämnden ser positivt på de tänkta åtgärderna men konstaterar att kostnaden för dessa inte är utredd.

– Planen innebär en kostnadsökning och det finns inte medräknat i vår budget, säger ordförande Yvonne Nilsson (S).

De föreslagna åtgärderna försvårar också arbetet med Framkant, där barnen utforskar och experimenterar med vardagliga föremål så som mobiltelefoner, plaströr, tangentbord. De sakerna, och ibland även leksaker och annat, skänks ofta av föräldrar.

– Då kan vi inte längre ta emot sakerna. Vi anser att det handlar om en förhållandevis kort tid som barnen exponeras och det är inte heller de minsta barnen som kommer i kontakt med materialen. Men självklart vill vi ha en god miljö både för barnen och personalen, säger förvaltningschefen Per blom.