2015-09-15 15:41

2015-09-15 15:42

Tillfälliga platser på Karlskoga hotell

: Ska bara stanna några dagar

Karlskoga hotells ägare har skrivit ett avtal med Migrationsverket om 100 tillfälliga platser för flyktingar. Avtalet gäller i tre veckor.

Anledningen är givetvis den stora tillströmningen av flyktingar från framför allt Syrien.

Tillfälliga

Migrationsverket söker därför efter tillfälliga platser, där flyktingarna kan få tak över huvudet och mat i väntan på en placering på ett asylboende.

Ställer upp

– Det här är ingen affär för vår del. Men vi ville ställa upp när Migrationsverket hörde av sig i det akuta läget. Det får bli vårt bidrag till att hjälpa till med flyktingkrisen, säger Erik Byström, en av ägarna till Karlskoga hotell som ligger vid Boåsen vid E18.

Han fortsätter:

– Enligt den information jag fått skall varje flykting stanna i en till tre dagar innan de slussas vidare. Avtalet gäller för tre veckor.

– Vi kommer att dela av hotellet eftersom vi också fortsätter med den ordinarie hotellverksamheten.

Kommunen informerad

Avtalet tecknades i helgen och på måndagsförmiddagen informerades Karlskoga kommun av Migrationsverkets enhet i Örebro.

– Det rör sig om ett steg 1-boende, där man tillfälligt hyr till exempel hotellrum i det krisläge som nu uppstått, säger kommundirektören Karin Björkman.

Kommunen har i nuläget inte så mycket att göra med de flyktingar som kommit hit. De skall ju bara vara här i en kort period innan de lotsas vidare. Därför är det till exempel inte aktuellt med skolgång för barnen.

Annan process

Den här uppgörelsen har inget att göra med processen kring att Karlskoga hotells ägarbolag Hyttåsen AB har ansökt om att bli ett mer permanent asylboende.

Där pågår upphandlingsdiskussioner med Migrationsverket. Vad dessa utmynnar i för Karlskoga hotells del återstår att se.

Förändring

Läget har ju förändrats dramatiskt under den senaste tiden.

Anledningen är givetvis den stora tillströmningen av flyktingar från framför allt Syrien.

Tillfälliga

Migrationsverket söker därför efter tillfälliga platser, där flyktingarna kan få tak över huvudet och mat i väntan på en placering på ett asylboende.

Ställer upp

– Det här är ingen affär för vår del. Men vi ville ställa upp när Migrationsverket hörde av sig i det akuta läget. Det får bli vårt bidrag till att hjälpa till med flyktingkrisen, säger Erik Byström, en av ägarna till Karlskoga hotell som ligger vid Boåsen vid E18.

Han fortsätter:

– Enligt den information jag fått skall varje flykting stanna i en till tre dagar innan de slussas vidare. Avtalet gäller för tre veckor.

– Vi kommer att dela av hotellet eftersom vi också fortsätter med den ordinarie hotellverksamheten.

Kommunen informerad

Avtalet tecknades i helgen och på måndagsförmiddagen informerades Karlskoga kommun av Migrationsverkets enhet i Örebro.

– Det rör sig om ett steg 1-boende, där man tillfälligt hyr till exempel hotellrum i det krisläge som nu uppstått, säger kommundirektören Karin Björkman.

Kommunen har i nuläget inte så mycket att göra med de flyktingar som kommit hit. De skall ju bara vara här i en kort period innan de lotsas vidare. Därför är det till exempel inte aktuellt med skolgång för barnen.

Annan process

Den här uppgörelsen har inget att göra med processen kring att Karlskoga hotells ägarbolag Hyttåsen AB har ansökt om att bli ett mer permanent asylboende.

Där pågår upphandlingsdiskussioner med Migrationsverket. Vad dessa utmynnar i för Karlskoga hotells del återstår att se.

Förändring

Läget har ju förändrats dramatiskt under den senaste tiden.