2015-09-14 06:00

2015-09-17 09:53

Trodde på nedskärningar

Det fanns inte resurser till fler vuxna i skolan och det framgick i de beslut som fattades gällande budgeten. Det menar Yvonne Nilsson (S) och framhåller att situationen i dag är en annan.

Yvonne Nilsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, förklarar att nämnden visst framfört sitt ställningstagande till kommunstyrelsen. Vid tidpunkten då ett yttrande om motionen gällande ökad vuxennärvaro i skolan skulle lämnas in var nämnden mitt uppe i budgetprocessen.

– Det är klart att vi vill ha fler yrkesgrupper till skolan, vilket ju skulle ge mer tid för eleverna. Men hade vi svarat då så hade svaret blivit nej eftersom vi då inte hade pengarna. I stället såg det ut som att vi skulle behöva göra nedskärningar.

Budgeten avgjorde

Hon menar att nämndes ställningstagande, och med det även svaret på motionen, är tydligt i de beslut som fattades gällande drift- och investeringsramar samt mål och budget för 2016-2018 i april.

– Där framgår att vi är bekymrade över att inte kunna klara uppdraget. Vi gav inget svar i väntan på fortsatt budgetarbete.

Ökade resurser

Nu är situationen en annan. Barn- och utbildningsnämnden har fått ökade resurser, dels i form av nya statsbidrag, dels med en ökning av driftsramen på 9,6 miljoner kronor.

– I och med det syftar vi till att kunna göra åtgärder som visar sig i klassrummen. Men vi har här i Karlskoga liksom övriga Sverige svårt att hitta rätt kompetens och det är väldigt svårt att rekrytera till exempel pedagoger och speciallärare, säger Nilsson.

Yvonne Nilsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, förklarar att nämnden visst framfört sitt ställningstagande till kommunstyrelsen. Vid tidpunkten då ett yttrande om motionen gällande ökad vuxennärvaro i skolan skulle lämnas in var nämnden mitt uppe i budgetprocessen.

– Det är klart att vi vill ha fler yrkesgrupper till skolan, vilket ju skulle ge mer tid för eleverna. Men hade vi svarat då så hade svaret blivit nej eftersom vi då inte hade pengarna. I stället såg det ut som att vi skulle behöva göra nedskärningar.

Budgeten avgjorde

Hon menar att nämndes ställningstagande, och med det även svaret på motionen, är tydligt i de beslut som fattades gällande drift- och investeringsramar samt mål och budget för 2016-2018 i april.

– Där framgår att vi är bekymrade över att inte kunna klara uppdraget. Vi gav inget svar i väntan på fortsatt budgetarbete.

Ökade resurser

Nu är situationen en annan. Barn- och utbildningsnämnden har fått ökade resurser, dels i form av nya statsbidrag, dels med en ökning av driftsramen på 9,6 miljoner kronor.

– I och med det syftar vi till att kunna göra åtgärder som visar sig i klassrummen. Men vi har här i Karlskoga liksom övriga Sverige svårt att hitta rätt kompetens och det är väldigt svårt att rekrytera till exempel pedagoger och speciallärare, säger Nilsson.