2015-09-14 06:00

2015-09-17 09:53

Kräver ett svar om fler vuxna i skolan

KARLSKOGA: "Det visar på ett bristande intresse"

Det kom inget yttrande från barn- och utbildningsnämnden gällande ökad vuxennärvaro i grundskolan och nu kräver kommunstyrelsen att ett svar om motionen lämnas in.

I en motion från Miljöpartiet föreslås ett ökat antal vuxna inom skolan i Karlskoga, bland annat speciallärare, kuratorer och vaktmästare. Den ökade vuxennärvaron ska ge en större trygghet hos eleverna och frigöra resurser för förebyggande arbete och handledning.

Skribenterna menar att ett ökat antal vuxna är vara ett stöd som tidigt skulle ge barnen det stöd de behöver.

Avstod yttrande

Barn- och utbildningsnämnden ombads yttra sig om motionen men beslutade vid sitt sammanträde i maj att avstå. I skrivelsen står att nämnden hade framfört sina ställningstaganden till kommunstyrelsen i ett beslut i april.

Några ställningstaganden ska dock inte ha förts fram och vid senaste kommunstyrelsesammanträdet återremitterades motionen till barn- och utbildningsnämnden.

– Det går ju inte att låta bli att svara, det visar på ett bristande intresse. Så det var bra att vi skickade tillbaka motionen, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Under kommunstyrelsesammanträdet behandlades ytterligare två motioner skola och förskola, också de från Miljöpartiet.

Den ena motionen handlade om mer resurser till förskolan, med en ökning på fem miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen då barn- och utbildningsnämnden redan föreslås få en ökning av driftsramen på drygt tio miljoner kronor för nästa år.

Inte i nuläget

Den andra motionen handlar om byggnation av en ny skola i Karlskoga. Med hänsyn till att Rävåsskolan blir kvar samt att C-huset på Bregårdsskolan finns att tillgå anses inte lokalbehovet vara akut i dagsläget. Kommunstyrelsen föreslår därför till kommunfullmäktige att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

– Vi tycker inte att vi behöver ta det beslutet just i dag. Men vi vill ju vara en växande kommun och det är positivt om vi om några år behöver bygga en ny skola men det får vi återkomma till då, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

I en motion från Miljöpartiet föreslås ett ökat antal vuxna inom skolan i Karlskoga, bland annat speciallärare, kuratorer och vaktmästare. Den ökade vuxennärvaron ska ge en större trygghet hos eleverna och frigöra resurser för förebyggande arbete och handledning.

Skribenterna menar att ett ökat antal vuxna är vara ett stöd som tidigt skulle ge barnen det stöd de behöver.

Avstod yttrande

Barn- och utbildningsnämnden ombads yttra sig om motionen men beslutade vid sitt sammanträde i maj att avstå. I skrivelsen står att nämnden hade framfört sina ställningstaganden till kommunstyrelsen i ett beslut i april.

Några ställningstaganden ska dock inte ha förts fram och vid senaste kommunstyrelsesammanträdet återremitterades motionen till barn- och utbildningsnämnden.

– Det går ju inte att låta bli att svara, det visar på ett bristande intresse. Så det var bra att vi skickade tillbaka motionen, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Under kommunstyrelsesammanträdet behandlades ytterligare två motioner skola och förskola, också de från Miljöpartiet.

Den ena motionen handlade om mer resurser till förskolan, med en ökning på fem miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen då barn- och utbildningsnämnden redan föreslås få en ökning av driftsramen på drygt tio miljoner kronor för nästa år.

Inte i nuläget

Den andra motionen handlar om byggnation av en ny skola i Karlskoga. Med hänsyn till att Rävåsskolan blir kvar samt att C-huset på Bregårdsskolan finns att tillgå anses inte lokalbehovet vara akut i dagsläget. Kommunstyrelsen föreslår därför till kommunfullmäktige att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

– Vi tycker inte att vi behöver ta det beslutet just i dag. Men vi vill ju vara en växande kommun och det är positivt om vi om några år behöver bygga en ny skola men det får vi återkomma till då, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).