2015-09-11 11:23

2015-09-11 15:10

Kommunen säger ja till asylboende

KARLSKOGA: Partierna överrens om sidoavtal

Turerna kring huruvida Karlskoga hotell ska bli asylboende eller inte tar en ny vändning. Kommunen vill nu göra ett sidoavtal med fastighetsägarna för att kringgå tomträttsavtalet som hindrar ett boende.

Med hänsyn till de ökade flyktingströmmarna har kommunen beslutat att öppna upp för möjligheten gällande ett tillfälligt asylboende på Karlskoga hotell. Hyttåsen fastighets AB har tidigare lämnat anbud till Migrationsverket men nekats. Samtidigt har kommunen pekat på att tomträttsavtalet endast gäller motorhotellverksamhet.

Efter ett möte med fastighetsägaren samlades representanter från alla partier utom SPI och SD för att diskutera möjligheterna för ett tillfälligt asylboende.

– Det är en fråga som går över partigränserna. Det var en mycket bra diskussion och vi som kommun vill visa att vi vill hjälpa till, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Att SPI och SD inte bjöds in beror på att de anses ha visat sitt ställningstagande vad gäller flyktingmottagande.

Ärendet togs upp under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på torsdagen och beslutet blev att kommunen tecknar ett sidoavtal med fastighetsägarna vilket medger asylboende.

– Karlskoga behöver hotell men den där bilden av en grå massa som flyr har fått ett ansikte med lilla Alan. Det har gnagt i oss och det mänskliga är att vi under ett par år tar emot asylsökande, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

– Det kändes också bra för nämnden att veta att det fanns en politisk enighet i kommunen och det var ett enigt beslut som fattades, säger Liselotte Eriksson.

Gäller i två år

Avtalet är tidsbegränsat på två år och kan inte heller överföras i det fall fastigheten byter ägare. I avtalet ingår även villkor om lämplig utemiljö för barn. Efter den utsatta tiden återgår avtalet till det som gäller motorhotellverksamhet.

Hotellets läge anses inte vara det bästa för ett asylboende där barn kan komma att vistas men kommunen anser inte att det finns något bättre alternativ i nuläget.

– Vi befinner oss i en extraordinär situation och har inte tid att leta efter optimala lösningar. Det finns ett akut behov och vi måste göra det vi kan för att bidra och göra det bästa av situationen, säger Tony Ring (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Krävs beredskap

I det fall ett stort antal asylsökande kommer till Karlskoga krävs beredskap hos kommunen, föreningar och invånarna, menar Ring.

– Det har gått så fort med de här flyktingströmmarna och man ser att opinionen har svängt. Civilsamhället ställer upp med olika insamlingar och andra insatser och jag tror att det blir så även här.

Huruvida hotellet blir ett tillfälligt asylboende eller inte är upp till Migrationsverket. Sista anbudsdag för den nuvarande upphandlingen är på måndag. Hyttåsens fastighets AB fick besked om kommunens beslut i dag, fredag, och har för avsikt att lämna ett anbud.

– Vi tycker att det är bra att de vill teckna ett avtal. Så som läget är nu med alla flyktingströmmar så behöver vi alla hjälpas åt, säger Erik Byström.

Han är positiv till möjligheten att öppna ett tillfälligt asylboende men betonar att bolagets avsikt att driva hotell står kvar.

– Vi hade lämnat spåret med asylboende och satsar på att driva ett bra hotell. Det är också vår långsiktiga plan. Migrationsverkets prognoser kan ändra sig fort men det känns bra att det finns en politisk enighet så att vi kan bidra om det behövs.

Med hänsyn till de ökade flyktingströmmarna har kommunen beslutat att öppna upp för möjligheten gällande ett tillfälligt asylboende på Karlskoga hotell. Hyttåsen fastighets AB har tidigare lämnat anbud till Migrationsverket men nekats. Samtidigt har kommunen pekat på att tomträttsavtalet endast gäller motorhotellverksamhet.

Efter ett möte med fastighetsägaren samlades representanter från alla partier utom SPI och SD för att diskutera möjligheterna för ett tillfälligt asylboende.

– Det är en fråga som går över partigränserna. Det var en mycket bra diskussion och vi som kommun vill visa att vi vill hjälpa till, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Att SPI och SD inte bjöds in beror på att de anses ha visat sitt ställningstagande vad gäller flyktingmottagande.

Ärendet togs upp under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på torsdagen och beslutet blev att kommunen tecknar ett sidoavtal med fastighetsägarna vilket medger asylboende.

– Karlskoga behöver hotell men den där bilden av en grå massa som flyr har fått ett ansikte med lilla Alan. Det har gnagt i oss och det mänskliga är att vi under ett par år tar emot asylsökande, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

– Det kändes också bra för nämnden att veta att det fanns en politisk enighet i kommunen och det var ett enigt beslut som fattades, säger Liselotte Eriksson.

Gäller i två år

Avtalet är tidsbegränsat på två år och kan inte heller överföras i det fall fastigheten byter ägare. I avtalet ingår även villkor om lämplig utemiljö för barn. Efter den utsatta tiden återgår avtalet till det som gäller motorhotellverksamhet.

Hotellets läge anses inte vara det bästa för ett asylboende där barn kan komma att vistas men kommunen anser inte att det finns något bättre alternativ i nuläget.

– Vi befinner oss i en extraordinär situation och har inte tid att leta efter optimala lösningar. Det finns ett akut behov och vi måste göra det vi kan för att bidra och göra det bästa av situationen, säger Tony Ring (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Krävs beredskap

I det fall ett stort antal asylsökande kommer till Karlskoga krävs beredskap hos kommunen, föreningar och invånarna, menar Ring.

– Det har gått så fort med de här flyktingströmmarna och man ser att opinionen har svängt. Civilsamhället ställer upp med olika insamlingar och andra insatser och jag tror att det blir så även här.

Huruvida hotellet blir ett tillfälligt asylboende eller inte är upp till Migrationsverket. Sista anbudsdag för den nuvarande upphandlingen är på måndag. Hyttåsens fastighets AB fick besked om kommunens beslut i dag, fredag, och har för avsikt att lämna ett anbud.

– Vi tycker att det är bra att de vill teckna ett avtal. Så som läget är nu med alla flyktingströmmar så behöver vi alla hjälpas åt, säger Erik Byström.

Han är positiv till möjligheten att öppna ett tillfälligt asylboende men betonar att bolagets avsikt att driva hotell står kvar.

– Vi hade lämnat spåret med asylboende och satsar på att driva ett bra hotell. Det är också vår långsiktiga plan. Migrationsverkets prognoser kan ändra sig fort men det känns bra att det finns en politisk enighet så att vi kan bidra om det behövs.