2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Personalstyrkan ökar

KARLSKOGA: Vill ha bättre kvalitet och mindre sjukfrånvaro

Socialnämnden tror på ett minskat underskott vid årets slut. Dessutom ska bemanningen inom äldreomsorgen ökas.

Delårsrapporten för årets första åtta månader visar ett underskott på 7,9 miljoner kronor hos socialnämnden. Vid årets slut väntas dock ett minus på 2 miljoner kronor.

– Det hänger på ersättningar från Migrationsverket men vi vet inte hur stora de blir eller när de kommer. Så det är svårt att prognostisera budgeten, säger socialchef Patrik Jonsson.

God ekonomi

Både han och nämndordförande Ingegerd Bennysson (S) tycker att nämndens ekonomi är god, särskilt sett till tidigare års neddragningar.

Vidare visar rapporten att väntetiden till särskilt boende har minskat. Sjukfrånvaron fortsätter dock att öka.

– Det är vi inte ensamma om, det ser likadant ut i andra kommuner. Det gör dock inte saken bättre och det pågår ett arbete där vi ser igenom alla enheter och försöker hitta åtgärder, säger Jonsson.

Kommunen har också fått stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen vilket ska resultera i en personalökning motsvarande 14 heltidstjänster. Dessa kommer framför allt att sättas in inom vård och omsorg två, det vill säga vårdboende, där grundbemanningen är låg.

Där finns dels en ökad sjukfrånvaro, dels finns svårigheter med att få vikarier. Detta har resulterat i övertid och ökade kostnader.

– Med mer pengar kan vi höja kvaliteten på vården och tillfredsställa till exempel önskemål om aktiviteter. Med mer personal finns mer tid för brukarna, säger Jonsson.

Prioriterar barnen

Förhoppningen är också att den ökade personalstyrkan ska minska stressen och ha en positiv påverkan på sjukfrånvaron, vilket i sin tur leder till bättre kontinuitet.

Även antalet barnhushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd fortsätter att öka. Denna grupp prioriteras i arbetet med att skapa förutsättningar för egen försörjning.

– Förhoppningsvis ger det effekt, att den andelen sjunker. Likaså att det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sänks. Hittills har det gått åt motsatt håll så vi hoppas att det ska ha vänt när året är slut, säger Jonsson.

Han berättar också att förvaltningen tittar på hur Poetens boende för ensamkommande flyktingar ska kunna utökas ytterligare. Med de ökade flyktingströmmarna är det svårt att hitta platser och det finns inte heller tomma lokaler att ta till. Även fler familjehem behövs som kan ta emot de ensamkommande barnen.

Delårsrapporten för årets första åtta månader visar ett underskott på 7,9 miljoner kronor hos socialnämnden. Vid årets slut väntas dock ett minus på 2 miljoner kronor.

– Det hänger på ersättningar från Migrationsverket men vi vet inte hur stora de blir eller när de kommer. Så det är svårt att prognostisera budgeten, säger socialchef Patrik Jonsson.

God ekonomi

Både han och nämndordförande Ingegerd Bennysson (S) tycker att nämndens ekonomi är god, särskilt sett till tidigare års neddragningar.

Vidare visar rapporten att väntetiden till särskilt boende har minskat. Sjukfrånvaron fortsätter dock att öka.

– Det är vi inte ensamma om, det ser likadant ut i andra kommuner. Det gör dock inte saken bättre och det pågår ett arbete där vi ser igenom alla enheter och försöker hitta åtgärder, säger Jonsson.

Kommunen har också fått stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen vilket ska resultera i en personalökning motsvarande 14 heltidstjänster. Dessa kommer framför allt att sättas in inom vård och omsorg två, det vill säga vårdboende, där grundbemanningen är låg.

Där finns dels en ökad sjukfrånvaro, dels finns svårigheter med att få vikarier. Detta har resulterat i övertid och ökade kostnader.

– Med mer pengar kan vi höja kvaliteten på vården och tillfredsställa till exempel önskemål om aktiviteter. Med mer personal finns mer tid för brukarna, säger Jonsson.

Prioriterar barnen

Förhoppningen är också att den ökade personalstyrkan ska minska stressen och ha en positiv påverkan på sjukfrånvaron, vilket i sin tur leder till bättre kontinuitet.

Även antalet barnhushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd fortsätter att öka. Denna grupp prioriteras i arbetet med att skapa förutsättningar för egen försörjning.

– Förhoppningsvis ger det effekt, att den andelen sjunker. Likaså att det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sänks. Hittills har det gått åt motsatt håll så vi hoppas att det ska ha vänt när året är slut, säger Jonsson.

Han berättar också att förvaltningen tittar på hur Poetens boende för ensamkommande flyktingar ska kunna utökas ytterligare. Med de ökade flyktingströmmarna är det svårt att hitta platser och det finns inte heller tomma lokaler att ta till. Även fler familjehem behövs som kan ta emot de ensamkommande barnen.