2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Ja till förslaget trots oenighet

KARLSKOGA: Vill ha en kommunal begravningsförrättare

Ena sidan ser en kommunal begravningsförrättare som ett behövligt alternativ, andra ett uppdrag som riskerar att utmynna i dålig service. Diskussionen till trots sa kommunstyrelsen ja till förslaget som nu går vidare till kommunfullmäktige.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades frågan om att inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare.

Den kommunala förrättaren skulle vara ett alternativ för personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan eller tillhör en annan religiös åskådning och som inte vill anlita en förrättare från en begravningsbyrå. Den senare är också förenad med en avgift.

Kommunstyrelsen stod inför två alternativ, att inrätta eller inte inrätta uppdraget, av vilka ett skulle väljas som förslag till kommunfullmäktige.

I det fall uppdraget inrättades skulle ett arvode om 400 kronor utgå och tjänsten skulle vara kostnadsfri.

Föreslår bifall

Beslutet blev alternativ två, att föreslå att ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare inrättas.

– Vi säger ja till det. Det blev en väldig diskussion men det finns ju de som vill välja annat än begravningsbyrå och kyrkan, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Diskussionen grundar sig i en oro för hur uppdraget ska utföras och vilken service som kommunen och förrättaren kan erbjuda. Dessutom anses uppdraget konkurrera med det lokala näringslivet.

– Det är en svår fråga och upplägget riskerar att ha dålig kvalitet. Vi ska kunna ställa oss bakom det här och det känns inte genomtänkt, säger andre vice ordförande Tony Ring (M).

Kräver planering

Han ville se en genomarbetad plan för hur uppdraget ska utformas och menar att 400 kronor inte är tillräckligt för en god service. Vidare påpekar han att kommunstyrelsens ledningskontor föreslog alternativ ett, att uppdraget inte inrättas.

Av ledningskontorets utredning framgår också att det inte finns någon enhet kring uppdraget i landets övriga kommuner.

I tjänsteskrivelsen uppges också att antalet borgerliga begravningar under de senaste fem åren varit mellan 30 och 50 per år, varför efterfrågan inte anses vara så stor.

Kommunfullmäktige tar upp ärendet under sammanträdet som äger rum den 22 september.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet behandlades frågan om att inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare.

Den kommunala förrättaren skulle vara ett alternativ för personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan eller tillhör en annan religiös åskådning och som inte vill anlita en förrättare från en begravningsbyrå. Den senare är också förenad med en avgift.

Kommunstyrelsen stod inför två alternativ, att inrätta eller inte inrätta uppdraget, av vilka ett skulle väljas som förslag till kommunfullmäktige.

I det fall uppdraget inrättades skulle ett arvode om 400 kronor utgå och tjänsten skulle vara kostnadsfri.

Föreslår bifall

Beslutet blev alternativ två, att föreslå att ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare inrättas.

– Vi säger ja till det. Det blev en väldig diskussion men det finns ju de som vill välja annat än begravningsbyrå och kyrkan, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Diskussionen grundar sig i en oro för hur uppdraget ska utföras och vilken service som kommunen och förrättaren kan erbjuda. Dessutom anses uppdraget konkurrera med det lokala näringslivet.

– Det är en svår fråga och upplägget riskerar att ha dålig kvalitet. Vi ska kunna ställa oss bakom det här och det känns inte genomtänkt, säger andre vice ordförande Tony Ring (M).

Kräver planering

Han ville se en genomarbetad plan för hur uppdraget ska utformas och menar att 400 kronor inte är tillräckligt för en god service. Vidare påpekar han att kommunstyrelsens ledningskontor föreslog alternativ ett, att uppdraget inte inrättas.

Av ledningskontorets utredning framgår också att det inte finns någon enhet kring uppdraget i landets övriga kommuner.

I tjänsteskrivelsen uppges också att antalet borgerliga begravningar under de senaste fem åren varit mellan 30 och 50 per år, varför efterfrågan inte anses vara så stor.

Kommunfullmäktige tar upp ärendet under sammanträdet som äger rum den 22 september.