2015-09-10 06:00

2015-09-10 09:29

Fick avslag i vindkraftsklagan

ÅTORP

Bygg- och miljönämndens beslut att bygglov inte krävs för fabrikatbyte, som innebar ändrad rotordiameter och höjd, på de planerade vindkraftverken vid Eka och Grannäs överklagades av en fastighetsägare en kilometer från platsen.

Men länsstyrelsen gav nämnden rätt, varvid fastighetsägaren vände sig till Mark- och miljödomstolen som nu dock avslår överklagandet.

Men länsstyrelsen gav nämnden rätt, varvid fastighetsägaren vände sig till Mark- och miljödomstolen som nu dock avslår överklagandet.