2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Nej till skiftarbete i vården

KARLSKOGA: Schema läggs efter brukarnas behov

Skiftarbete, så som inom industrin, är inte tillämpbart inom vård och omsorg. Det anser socialnämnden och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

I en motion föreslog partiföreträdare för SD och SPI att kontinuerligt skiftarbete skulle införas inom vård och omsorg. Dygnet runt-bemanningen skulle dels få bort de delade turerna, dels öka bemanningen på röda dagar.

Socialnämnden tog upp motionen i juni men den återremitterades för tydligare beskrivning av hur skiftarbete skulle påverka verksamheten. Under måndagens sammanträde togs ärendet upp igen och denna gång blev beslutet att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

– Det behövs olika mycket personal på olika tider på dygnet och schema läggs beroende på hur brukarnas behov ser ut, säger nämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Till exempel är personalbehovet mycket större på morgonen, då många brukare behöver hjälp upp ur sängen och med hygien, än på kvällen och natten. Bemanningen styrs av hur behovet hos brukarna ser ut.

Behöver flexibilitet

Socialchefen Patrik Jonsson påpekade dock att bemanningen och schemaläggningen behöver ses över för att tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt.

– Det finns äldre som vill sova längre på morgonen eller vara uppe senare och det är något vi måste titta på hur vi ska lösa med mer flexibla schemalösningar.

I en motion föreslog partiföreträdare för SD och SPI att kontinuerligt skiftarbete skulle införas inom vård och omsorg. Dygnet runt-bemanningen skulle dels få bort de delade turerna, dels öka bemanningen på röda dagar.

Socialnämnden tog upp motionen i juni men den återremitterades för tydligare beskrivning av hur skiftarbete skulle påverka verksamheten. Under måndagens sammanträde togs ärendet upp igen och denna gång blev beslutet att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

– Det behövs olika mycket personal på olika tider på dygnet och schema läggs beroende på hur brukarnas behov ser ut, säger nämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Till exempel är personalbehovet mycket större på morgonen, då många brukare behöver hjälp upp ur sängen och med hygien, än på kvällen och natten. Bemanningen styrs av hur behovet hos brukarna ser ut.

Behöver flexibilitet

Socialchefen Patrik Jonsson påpekade dock att bemanningen och schemaläggningen behöver ses över för att tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt.

– Det finns äldre som vill sova längre på morgonen eller vara uppe senare och det är något vi måste titta på hur vi ska lösa med mer flexibla schemalösningar.