2015-09-09 06:00

2015-09-09 10:11

Blev dyrare än budgeterat

DEGERFORS: Första året med ansvar för Stora Valla IP

En redovisning av driftskostnaderna på fotbollsarenan Stora Valla sedan kommunen övertog den har efterlysts, inte minst av oppositionen i kommunstyrelsen.

Driften av Stora Valla blev dyrare än vad man bedömde från början.

Det stannade inte på budgeterade 550 000 kronor, som motsvarar det arenastöd som tidigare betalades ut till Degerfors IF, utan stack iväg med sammantaget ett par hundratusen kronor mer.

– Men det kommer sig av åtgärder som mer är att betrakta som investeringar, tycker kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

I december beslutade kommunfullmäktige att rapportering av intäkter och kostnader som rör Stora Valla idrottsplats ska göras två gånger om året till kommunstyrelsen.

Oplanerat

När så nyligen skedde konstaterar man att oplanerade åtgärder som gjorts är det som fått kostnaderna att sticka iväg.

Av den anledningen behöver inte budgeten justeras inför nästa år, enligt ekonomichef Max Tolf, då man räknar med att kunna hålla sig inom den efter det här.

De åtgärder som vidtagits har ansetts nödvändiga dels utifrån säkerhet dels för att A-planen ska vara matchduglig.

Dränering

Det Halvarsson syftar till, om åtgärder som bör betraktas som investeringar, är dränering av A-plan som hamnade på 198 000 kronor. Dräneringen är ett resultat av den undermåliga värmeinstallation som gjordes på A-planen inför övertagandet, gammal djupdränering och ytdränering fanns i planen då värmeslingor lades dit.

– Men ytdräneringen tog skada, därför var har det varit gränsfall när det varit skyfall och det inte tagit undan vattnet. Det blev nödvändigt med slitsdränering. Man tar upp 15 centimeter och fyller med sand och drar från mitten av plan ut mot kanterna till den stora dräneringen på långsidorna, förklarar Halvarsson.

Vinstmaskin

Peter Pedersen V, kommunstyrelsens vice ordförande, nämner att då nya fjärrvärmepannan som nu är under uppbyggnad står klar så ska rökgaserna från den skickas genom konstgräsplanen, för kylning. Förutom att det värmer planen så ger det vinster i andra ändan, då rökgasen måste kylas ned till en viss temperatur för att kunna ge energi.

– Vi räknar med att hålla budgeten kommande år, slår Halvarsson fast.

Driften av Stora Valla blev dyrare än vad man bedömde från början.

Det stannade inte på budgeterade 550 000 kronor, som motsvarar det arenastöd som tidigare betalades ut till Degerfors IF, utan stack iväg med sammantaget ett par hundratusen kronor mer.

– Men det kommer sig av åtgärder som mer är att betrakta som investeringar, tycker kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

I december beslutade kommunfullmäktige att rapportering av intäkter och kostnader som rör Stora Valla idrottsplats ska göras två gånger om året till kommunstyrelsen.

Oplanerat

När så nyligen skedde konstaterar man att oplanerade åtgärder som gjorts är det som fått kostnaderna att sticka iväg.

Av den anledningen behöver inte budgeten justeras inför nästa år, enligt ekonomichef Max Tolf, då man räknar med att kunna hålla sig inom den efter det här.

De åtgärder som vidtagits har ansetts nödvändiga dels utifrån säkerhet dels för att A-planen ska vara matchduglig.

Dränering

Det Halvarsson syftar till, om åtgärder som bör betraktas som investeringar, är dränering av A-plan som hamnade på 198 000 kronor. Dräneringen är ett resultat av den undermåliga värmeinstallation som gjordes på A-planen inför övertagandet, gammal djupdränering och ytdränering fanns i planen då värmeslingor lades dit.

– Men ytdräneringen tog skada, därför var har det varit gränsfall när det varit skyfall och det inte tagit undan vattnet. Det blev nödvändigt med slitsdränering. Man tar upp 15 centimeter och fyller med sand och drar från mitten av plan ut mot kanterna till den stora dräneringen på långsidorna, förklarar Halvarsson.

Vinstmaskin

Peter Pedersen V, kommunstyrelsens vice ordförande, nämner att då nya fjärrvärmepannan som nu är under uppbyggnad står klar så ska rökgaserna från den skickas genom konstgräsplanen, för kylning. Förutom att det värmer planen så ger det vinster i andra ändan, då rökgasen måste kylas ned till en viss temperatur för att kunna ge energi.

– Vi räknar med att hålla budgeten kommande år, slår Halvarsson fast.

Oplanerade åtgärder

Bland de oplanerade åtgärder som gjorts på idrottsarenan under året är dräneringen den dyraste.

Därefter följer byte av trasiga lampor i planbelysningen samt ljusmätning, hyreskostnad för gräsklippare då den man övertog var utrangerad, byte av del av staket mot parkeringen samt byte och komplettering av brandsläckare och skyltar.

Totalt hamnar det på en kostnad av 441 000 kronor.

Källa: