2015-09-07 06:00

2015-09-07 10:41

Patienten ska kunna få hjälp ändå

Väldigt olyckligt, säger Annica Lilja, områdeschef för hemvård och menar att hjälp ska kunna ges i väntan på bedömning och vårdplanering.

Annica Lilja är områdeschef för hemvård på Karlskoga kommun.

Hon förklarar att det finns en överrenskommelse med Region Örebro län, tidigare Örebro läns landsting, om att patienten ska erbjudas en vårdplanering.

– Den ska ske inom ett visst antal dagar men patienten behöver ju inte tacka ja.

Hon vill inte gå in på enskilda fall men förklarar att det enligt rutinerna ska erbjudas stöd till den person som behöver det.

Yttersta ansvaret

– Här verkar det vara en person som vi redan känner till, som har tillsyn, och då har man möjlighet att ge hjälp medan man inväntar beslut.

Lilja klargör att det är kommunen som har det yttersta ansvaret. Gäller det en person vars tillstånd blir försämrad under en kortare period, så som vid till exempel influensa, kan hjälp ges utan något beslut. Gäller det en längre period så görs en bedömning med en biståndshandläggare.

Att personalen obevekligt skulle gå efter huruvida det finns ett beslut eller inte känner hon inte till.

– Jag har inte hört något om att det ska vara så. Viss måste man följa formalia för att verksamheten ska fungera men det här känner jag inte igen. Man kan vara tillmötesgående och hjälpa till.

Inte medicin

När det gäller mediciner är det dock striktare regler som gäller. Personalen måste ha ett delegeringsbeslut från den ansvariga sjuksköterskan, som i sin tur ska ha tagit över det medicinska ansvaret för personen.

Annica Lilja förklarar att en vårdplanering kan göras på sjukhuset innan personen blir utskriven. I det fallet ska även en uppföljande bedömning göras två veckor efter hemkomst för att se om tillståndet förändrats.

– Men har inte en vårdplanering gjorts på sjukhuset så är situationen en annan. Det är väldigt olyckligt om det skett stora förändringar i tillståndet så att man inte kan klara sig själv och man åker hem utan vårdplanering. Då får man se till att det görs en så snart som möjligt.

Annica Lilja är områdeschef för hemvård på Karlskoga kommun.

Hon förklarar att det finns en överrenskommelse med Region Örebro län, tidigare Örebro läns landsting, om att patienten ska erbjudas en vårdplanering.

– Den ska ske inom ett visst antal dagar men patienten behöver ju inte tacka ja.

Hon vill inte gå in på enskilda fall men förklarar att det enligt rutinerna ska erbjudas stöd till den person som behöver det.

Yttersta ansvaret

– Här verkar det vara en person som vi redan känner till, som har tillsyn, och då har man möjlighet att ge hjälp medan man inväntar beslut.

Lilja klargör att det är kommunen som har det yttersta ansvaret. Gäller det en person vars tillstånd blir försämrad under en kortare period, så som vid till exempel influensa, kan hjälp ges utan något beslut. Gäller det en längre period så görs en bedömning med en biståndshandläggare.

Att personalen obevekligt skulle gå efter huruvida det finns ett beslut eller inte känner hon inte till.

– Jag har inte hört något om att det ska vara så. Viss måste man följa formalia för att verksamheten ska fungera men det här känner jag inte igen. Man kan vara tillmötesgående och hjälpa till.

Inte medicin

När det gäller mediciner är det dock striktare regler som gäller. Personalen måste ha ett delegeringsbeslut från den ansvariga sjuksköterskan, som i sin tur ska ha tagit över det medicinska ansvaret för personen.

Annica Lilja förklarar att en vårdplanering kan göras på sjukhuset innan personen blir utskriven. I det fallet ska även en uppföljande bedömning göras två veckor efter hemkomst för att se om tillståndet förändrats.

– Men har inte en vårdplanering gjorts på sjukhuset så är situationen en annan. Det är väldigt olyckligt om det skett stora förändringar i tillståndet så att man inte kan klara sig själv och man åker hem utan vårdplanering. Då får man se till att det görs en så snart som möjligt.