2015-09-04 16:07

2015-09-04 16:08

Totalt minus143 miljoner

KONSUM: Engagemang räddar flera butiker

Det var i mars som Konsum Värmland gick ut med det tunga beskedet att elva butiker i Värmland befann sig i farozonen för nedläggning. Bakgrunden var tre års miljonförluster med ett totalt minus på över 143 miljoner kronor.

Det här ledde fram till den process som nu avslutats och fått styrelsen att besluta om nedläggning av flera butiker, bland annat då Coop Konsum Skranta och Coop Extra i Degerfors. Däremot räddas Coop Nära Bråten (se särskild artikel).

Engagemang

Sedan hoten mot totalt elva butiker levererades har medlemsträffar på samtliga platser anordnats. Konsumledningen har fått mycket kritik, men också mött ett stort engagemang från medlemmar som velat rädda sin egen butik.

Det är ett engagemang som ser ut att rädda sju av de elva butikerna.

– Vi har haft både konstruktiva och engagerande möten med medlemmarna på respektive ort. Det har också gett en ökad köptrohet, framförallt i de butiker som ligger på landsorten, säger Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander.

Köptrohet

Butikerna i Vikene, Stöllet, Skillingmark, Nykroppa, Sunnemo, Lesjöfors samt Bråten i Karlskoga räddas från nedläggning. Huvudanledningen är ett engagemang från medlemmarna på orten som medfört att försäljningssiffrorna inte längre pekar nedåt. I fem av de sju platserna är man också ensamma kvar på orten.

– En nedläggning skulle få mycket stora konsekvenser på dessa orter, därför vill vi prioritera verksamheten så länge det överhuvudtaget är ekonomiskt försvarbart. Nu får vi hoppas att köptroheten håller i sig och ökar ytterligare. Ingen butik kan på sikt överleva utan kunder, menar Tomas Sjölander.

30 anställda

De butiker som fått ett negativt besked är Coop Extra i Degerfors, Coop Konsum Skogsgatan i Kristinehamn, Coop Konsum Deje och Coop Konsum Skrantahallen i Karlskoga. Huvudanledningen är att förlusterna för de fyra butikerna har ökat under de senaste åren för att sammanlagt uppgå till mer än sju miljoner kronor för helåret 2014. En negativ utveckling som även har fortsatt under 2015.

Tomas Sjölander:

– Här har vi inte fått det gensvar från medlemmarna som vi önskade när vi presenterade nedläggningshotet i våras.

De fyra butikerna har idag cirka 30 anställda. Hur många som eventuellt berörs kommer att fastställas i samband med fackliga förhandlingar som inleds efter förvaltningsrådets slutgiltiga beslut den 21 oktober. Mer om nedläggningen i Degerfors på sidan 8.

Det här ledde fram till den process som nu avslutats och fått styrelsen att besluta om nedläggning av flera butiker, bland annat då Coop Konsum Skranta och Coop Extra i Degerfors. Däremot räddas Coop Nära Bråten (se särskild artikel).

Engagemang

Sedan hoten mot totalt elva butiker levererades har medlemsträffar på samtliga platser anordnats. Konsumledningen har fått mycket kritik, men också mött ett stort engagemang från medlemmar som velat rädda sin egen butik.

Det är ett engagemang som ser ut att rädda sju av de elva butikerna.

– Vi har haft både konstruktiva och engagerande möten med medlemmarna på respektive ort. Det har också gett en ökad köptrohet, framförallt i de butiker som ligger på landsorten, säger Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander.

Köptrohet

Butikerna i Vikene, Stöllet, Skillingmark, Nykroppa, Sunnemo, Lesjöfors samt Bråten i Karlskoga räddas från nedläggning. Huvudanledningen är ett engagemang från medlemmarna på orten som medfört att försäljningssiffrorna inte längre pekar nedåt. I fem av de sju platserna är man också ensamma kvar på orten.

– En nedläggning skulle få mycket stora konsekvenser på dessa orter, därför vill vi prioritera verksamheten så länge det överhuvudtaget är ekonomiskt försvarbart. Nu får vi hoppas att köptroheten håller i sig och ökar ytterligare. Ingen butik kan på sikt överleva utan kunder, menar Tomas Sjölander.

30 anställda

De butiker som fått ett negativt besked är Coop Extra i Degerfors, Coop Konsum Skogsgatan i Kristinehamn, Coop Konsum Deje och Coop Konsum Skrantahallen i Karlskoga. Huvudanledningen är att förlusterna för de fyra butikerna har ökat under de senaste åren för att sammanlagt uppgå till mer än sju miljoner kronor för helåret 2014. En negativ utveckling som även har fortsatt under 2015.

Tomas Sjölander:

– Här har vi inte fått det gensvar från medlemmarna som vi önskade när vi presenterade nedläggningshotet i våras.

De fyra butikerna har idag cirka 30 anställda. Hur många som eventuellt berörs kommer att fastställas i samband med fackliga förhandlingar som inleds efter förvaltningsrådets slutgiltiga beslut den 21 oktober. Mer om nedläggningen i Degerfors på sidan 8.