2015-09-04 06:00

2015-09-05 10:21

"Det är ungdomarna som drivit igenom"

KARLSKOGA: Gläds åt beslut om jämställd åldersgräns

I tisdags infördes en jämställd åldergräns på länets ungdomsmottagningar. Det är främst mottagningen i Karlskoga som drivit frågan - tack vare ungdomar som ställt krav.

Åldersgränsen på ungdomsmottagningen har tidigare varit 20 år för tjejer, 25 år för killar och 23 år för den psykosociala avdelningen. Nu har i stället en åldersgräns på 23 år införts.

Anledningen till den åldersgränsskillnaden mellan killar och tjejer ska från början ha varit att killarna inte fick hjälp på vårdcentralen i samma utsträckning.

– Det är ett gammalt beslut och många ungdomar har reagerat och vi har även blivit anmälda för diskriminering. Vi har ju varit på deras sida men inte kunnat påverka, säger Lena-Marie Anhammer, barnmorska på mottagningen i Karlskoga.

Jämställt hos andra

När personalen började titta närmare på hur det stod till på ungdomsmottagningarna runt om i landet visade det sig att de flesta hade en jämställd åldersgräns.

– Från början var det nog tänt att locka fler killar och det blir ju fler som kommer i och med att åldersspannet ökar men det är egentligen siffertrix tycker jag. Sedan dess har också uppdraget förändrats, då handlade mycket om HIV-prevention, säger barnmorskan Jonas Åkerman.

Både personalen och ungdomarna som kom till mottagningen började ifrågasätta åldersgränsen. Åkerman berättar att flera av ungdomarna engagerade sig för en förändring bland annat genom att skriva insändare.

– Till slut vann frågan mer mark. När vi letade fram statistik såg vi att 78 procent hade en jämställd åldersgräns. Örebro län var bland de sämsta. Så det känns riktigt bra att politikerna som har satsat så mycket på ungdomsmottagningen i länet har gjort den här ändringen, säger han.

Fyra mottagningar

I Region Örebro län finns fyra ungdomsmottagningar som tillsammans får cirka 14 500 besök om året. Till mottagningen i Karlskoga kommer främst ungdomar från Karlskoga och Degerfors men även från andra orter. Mellan sex och 12 ungdomar kommer till mottagningen varje dag och ungefär fem per dag till den psykosociala avdelningen.

– Det kan gälla allt från preventivmedel till frågor om kroppen, könsidentitet, sexuell identitet, testning för könssjukdomar och så vidare. Till det psykosociala teamet vänder sig de som har problem med ångest, stress och nedstämdhet, säger Lena-Marie Anhammar.

Hon ser att de flesta av ungdomarna tycker att det känns naturligt att gå till ungdomsmottagningen

– Det kan vara jobbigt att möta någon man känner i väntrummet men då kan man boka en tid när det är mer lugnt.

Jonas Åkerman jämför situationen i dag med hur det var när han började arbeta på mottagningen för fem år sedan.

– Jag var och pratade på en skola och skämtade om att Karlskoga var klamydias huvudstad. Då var det en rusning med unga som ville testa sig. Nu är det fler som testar sig mer regelbundet.

Det är flest tjejer som kommer, cirka 80 procent, men allt fler killar söker sig också till mottagningen. Att killar som är 24 och 25 år inte längre får komma har inte skapat några negativa reaktioner. För tjejer blir det också en naturlig övergång till vårdcentralen i och med att de kallas till gynekologiska cellprovskontroller från 23 års ålder.

– De tycker nog att det är en rimlig gräns. Man är mer vuxen när man är 25 och kan få hjälp på vårdcentralen och för tjejer är det en naturlig led i vårdkedjan, säger Åkerman.

Åldersgränsen på ungdomsmottagningen har tidigare varit 20 år för tjejer, 25 år för killar och 23 år för den psykosociala avdelningen. Nu har i stället en åldersgräns på 23 år införts.

Anledningen till den åldersgränsskillnaden mellan killar och tjejer ska från början ha varit att killarna inte fick hjälp på vårdcentralen i samma utsträckning.

– Det är ett gammalt beslut och många ungdomar har reagerat och vi har även blivit anmälda för diskriminering. Vi har ju varit på deras sida men inte kunnat påverka, säger Lena-Marie Anhammer, barnmorska på mottagningen i Karlskoga.

Jämställt hos andra

När personalen började titta närmare på hur det stod till på ungdomsmottagningarna runt om i landet visade det sig att de flesta hade en jämställd åldersgräns.

– Från början var det nog tänt att locka fler killar och det blir ju fler som kommer i och med att åldersspannet ökar men det är egentligen siffertrix tycker jag. Sedan dess har också uppdraget förändrats, då handlade mycket om HIV-prevention, säger barnmorskan Jonas Åkerman.

Både personalen och ungdomarna som kom till mottagningen började ifrågasätta åldersgränsen. Åkerman berättar att flera av ungdomarna engagerade sig för en förändring bland annat genom att skriva insändare.

– Till slut vann frågan mer mark. När vi letade fram statistik såg vi att 78 procent hade en jämställd åldersgräns. Örebro län var bland de sämsta. Så det känns riktigt bra att politikerna som har satsat så mycket på ungdomsmottagningen i länet har gjort den här ändringen, säger han.

Fyra mottagningar

I Region Örebro län finns fyra ungdomsmottagningar som tillsammans får cirka 14 500 besök om året. Till mottagningen i Karlskoga kommer främst ungdomar från Karlskoga och Degerfors men även från andra orter. Mellan sex och 12 ungdomar kommer till mottagningen varje dag och ungefär fem per dag till den psykosociala avdelningen.

– Det kan gälla allt från preventivmedel till frågor om kroppen, könsidentitet, sexuell identitet, testning för könssjukdomar och så vidare. Till det psykosociala teamet vänder sig de som har problem med ångest, stress och nedstämdhet, säger Lena-Marie Anhammar.

Hon ser att de flesta av ungdomarna tycker att det känns naturligt att gå till ungdomsmottagningen

– Det kan vara jobbigt att möta någon man känner i väntrummet men då kan man boka en tid när det är mer lugnt.

Jonas Åkerman jämför situationen i dag med hur det var när han började arbeta på mottagningen för fem år sedan.

– Jag var och pratade på en skola och skämtade om att Karlskoga var klamydias huvudstad. Då var det en rusning med unga som ville testa sig. Nu är det fler som testar sig mer regelbundet.

Det är flest tjejer som kommer, cirka 80 procent, men allt fler killar söker sig också till mottagningen. Att killar som är 24 och 25 år inte längre får komma har inte skapat några negativa reaktioner. För tjejer blir det också en naturlig övergång till vårdcentralen i och med att de kallas till gynekologiska cellprovskontroller från 23 års ålder.

– De tycker nog att det är en rimlig gräns. Man är mer vuxen när man är 25 och kan få hjälp på vårdcentralen och för tjejer är det en naturlig led i vårdkedjan, säger Åkerman.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen i Karlskoga finns på Centralplan 1, i det så kallade Blå huset, och har öppet måndag, tisdag och torsdag. På torsdagseftermiddagar är det drop-in.

Till mottagningen kan unga till och med 23 år vända sig med frågor som rör sexualitet, relationer, psykisk och fysisk hälsa, preventivmedel och graviditet.

Alla besök är kostnadsfria, likaså kondomer och akut-p-piller.

De som arbetar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Källa: www.regionorebrolan.se