2015-08-28 19:54

2015-08-28 19:54

Framtida utmaningar

LÄNET: Fokus på regionen

Under två dagar har regionens framtid diskuterats på Loka Brunn. Framför allt utbildning och kompetens ses som en viktig framgångsfaktor.

Under torsdagen och fredagen ägde Lokadagarna rum. Representanter från politiken, näringslivet, ideella organisationer och tjänstemän för att diskutera vilka utmaningar region Örebro län står inför.

Ledarskap och trender

Bland andra var representanter från Swedbank på plats och berättade om rådande trender, urbanisering, globalisering och digitalisering. Representanter från Atlas Copco diskuterade ledarskap i stora organisationer.

– Det som alla kommer till är utbildning och kunskapsfrågor, att vi måste ha rätt kompetens på rätt plats. Det är en otroligt viktig grundfråga oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Satsa tillsammans

Hon betonar vikten av gemensamma satsningar på de områden som gynnar regionen.

– Man ska ha modet och orken att satsa, så som vi gjorde när vi tillskapade läkarutbildningen. Det stärker hela länet.

Lokadagarna har anordnats sedan 2010 och har en koppling till visionen EU 2020 om smart och hållbar tillväxt för alla. De två dagarna är också en avstamp i arbetet med revideringsprocessen av den regionala utvecklingsstrategin.

– Det är inga beslut som fattas utan det är ett samverkansorgan där vi lyfter och diskuterar olika frågor. Det kommer även att finnas ett protokoll där man kan följa de tankar och idéer som tas upp. Det är ett sätt att öka demokratin i länet, säger Forsberg-Fransson.

Under torsdagen och fredagen ägde Lokadagarna rum. Representanter från politiken, näringslivet, ideella organisationer och tjänstemän för att diskutera vilka utmaningar region Örebro län står inför.

Ledarskap och trender

Bland andra var representanter från Swedbank på plats och berättade om rådande trender, urbanisering, globalisering och digitalisering. Representanter från Atlas Copco diskuterade ledarskap i stora organisationer.

– Det som alla kommer till är utbildning och kunskapsfrågor, att vi måste ha rätt kompetens på rätt plats. Det är en otroligt viktig grundfråga oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Satsa tillsammans

Hon betonar vikten av gemensamma satsningar på de områden som gynnar regionen.

– Man ska ha modet och orken att satsa, så som vi gjorde när vi tillskapade läkarutbildningen. Det stärker hela länet.

Lokadagarna har anordnats sedan 2010 och har en koppling till visionen EU 2020 om smart och hållbar tillväxt för alla. De två dagarna är också en avstamp i arbetet med revideringsprocessen av den regionala utvecklingsstrategin.

– Det är inga beslut som fattas utan det är ett samverkansorgan där vi lyfter och diskuterar olika frågor. Det kommer även att finnas ett protokoll där man kan följa de tankar och idéer som tas upp. Det är ett sätt att öka demokratin i länet, säger Forsberg-Fransson.