2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Använder egna kontokort

KARLSKOGA: Förslag från kommunstyrelsen

Ekonomi, kontokort till tjänstemännen och namnbyte var på agendan under kommunstyrelsens sammanträde.

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades bland annat den finansiella rapporten. Kommunens och de kommunala bolagens sammanlagda likviditet har förbättrats sedan början av året, till 103 miljoner kronor i juli.

– Ser man tillbaka ett år så hade vi 57 miljoner kronor så vi ligger bra till i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Likviditeten inom Kemab har dock sjunkit och låg på -28 miljoner kronor i juli.

Kommunstyrelsen beslutade också om ett förslag gällande användningen av kontokort. I flera sammanhang accepteras inte fakturabetalning och tjänstemän har fått betala med egna kontokort.

Deras utgifter har ersatts i efterhand men systemet anses inte vara optimalt.

– För närvarande är det IT-chefen och kommunikationschefen som skulle få ett kontokort som de kan använda där fakturaköp inte är möjligt, säger Axelsson.

Ett annat förslag som går vidare till fullmäktige är namnbyte för det kommunala handikapprådet.

Förslaget kom från början från handikappkonsulenten Jan Fahlén och handlar om att modernisera terminologin. Det nya namnet som föreslås är Rådet för funktionshindersfrågor Karlskoga och det skulle förkortas KFF Karlskoga.

– Det är flera kommuner som har gjort den här förändringen och handikapp är ju ett begrepp som mer eller mindre tagits bort, säger Axelsson.

Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig bakom förslaget om åldersgräns för kosmetiska solarier. Om lagförslaget går igenom ska ett förbud mot att låta personer under 18 år sola solarium införas.

– Det är bevisat att det inte är bra att sola för mycket men den som är 18 år är och myndig gör som den vill, säger Axelsson.

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde behandlades bland annat den finansiella rapporten. Kommunens och de kommunala bolagens sammanlagda likviditet har förbättrats sedan början av året, till 103 miljoner kronor i juli.

– Ser man tillbaka ett år så hade vi 57 miljoner kronor så vi ligger bra till i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S).

Likviditeten inom Kemab har dock sjunkit och låg på -28 miljoner kronor i juli.

Kommunstyrelsen beslutade också om ett förslag gällande användningen av kontokort. I flera sammanhang accepteras inte fakturabetalning och tjänstemän har fått betala med egna kontokort.

Deras utgifter har ersatts i efterhand men systemet anses inte vara optimalt.

– För närvarande är det IT-chefen och kommunikationschefen som skulle få ett kontokort som de kan använda där fakturaköp inte är möjligt, säger Axelsson.

Ett annat förslag som går vidare till fullmäktige är namnbyte för det kommunala handikapprådet.

Förslaget kom från början från handikappkonsulenten Jan Fahlén och handlar om att modernisera terminologin. Det nya namnet som föreslås är Rådet för funktionshindersfrågor Karlskoga och det skulle förkortas KFF Karlskoga.

– Det är flera kommuner som har gjort den här förändringen och handikapp är ju ett begrepp som mer eller mindre tagits bort, säger Axelsson.

Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig bakom förslaget om åldersgräns för kosmetiska solarier. Om lagförslaget går igenom ska ett förbud mot att låta personer under 18 år sola solarium införas.

– Det är bevisat att det inte är bra att sola för mycket men den som är 18 år är och myndig gör som den vill, säger Axelsson.