2015-08-18 14:40

2015-08-18 14:40

Satsar 300 000 på Botniska korridoren

REGIONEN

Region Örebro län ska enligt förslag till regionens nämnd för samhällsbyggnad vara med och finansiera projektet Botniska korridoren.

Syftet med projektet är att få till en väl fungerande transportkorridor i norra Europa, främst via järnväg. Den botniska korridoren sträcker sig från Helsingfors i Finland till Mjölby i Sverige via den så kallade Bottenviksbågen. Från Region Örebro läns sida bedömer man att regionen skulle gynnas av att gå med i projektet, och föreslår därför att regionen ska medfinansiera det med 300 000 kronor. Projektets totala budget ligger på 5,4 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att få till en väl fungerande transportkorridor i norra Europa, främst via järnväg. Den botniska korridoren sträcker sig från Helsingfors i Finland till Mjölby i Sverige via den så kallade Bottenviksbågen. Från Region Örebro läns sida bedömer man att regionen skulle gynnas av att gå med i projektet, och föreslår därför att regionen ska medfinansiera det med 300 000 kronor. Projektets totala budget ligger på 5,4 miljoner kronor.