2015-08-17 14:39

2015-08-17 14:39

Vill bättra på vägmarkering

DEGERFORS

Ett barn som nu ska börja förskoleklass på Bruksskolan har tränat på skolvägen och har efter det lämnat ett förslag, tillsammans med sin mamma, till kommunen.

Förslaget är att strecket i vägen, som visar vilket som är gång- respektive cykelväg, ska fyllas i så att det syns tydligare.

Den vita markeringen syns bara här och där längs vägen varvid barnet nämnt att det är så bra på gång- och cykelbron, där man tydligt kan se vilken sida man ska cykla respektive gå på.

Förslaget är att strecket i vägen, som visar vilket som är gång- respektive cykelväg, ska fyllas i så att det syns tydligare.

Den vita markeringen syns bara här och där längs vägen varvid barnet nämnt att det är så bra på gång- och cykelbron, där man tydligt kan se vilken sida man ska cykla respektive gå på.