2015-08-17 06:00

2015-08-17 06:00

Narkotikaklassade läkemedel stulna

KARLSKOGA: Tre stölder på samma vecka

Trots strikta rutiner och begränsad åtkomst har narkotikaklassade läkemedel stulits från tre medicinförråd. Stölder har inträffat tidigare och snart kommer förråden förses med nya lås.

Vid tre tillfällen under en och samma vecka i juli stals narkotikaklassade läkemedel från tre medicinförråd som enbart sjuksköterskor inom den kommunala hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha tillgång till.

Det ena förrådet är ett akutförråd som hör till hemtjänsten, de andra två finns på två olika vårdboenden.

Totalt saknas 40 smärtstillande tabletter, ett smärtstillande plåster och tio sömntabletter och det är bara sjuksköterskor som ska ha tillgång till förråden. Vid två av förråden syns vem eller vilka som varit inne i det under den aktuella tiden.

– Nu är det upp till polisen att utreda. De ska begära ut listor på vilka som jobbat och så får vi se vad det leder till, säger Agnetha Waller, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Karlskoga kommun.

Två räknar

Inom kommunen finns strikta riktlinjer för hantering av narkotikaklassade läkemedel.

– Minst en gång i månaden räknas läkemedlen, oftare om man upptäckt att mediciner saknas, och det är alltid två stycken som räknar.

Överblivna, utsatta och gamla läkemedel kasseras i en särskild behållare med lås. Även dessa läkemedel kontrollräknas. Dessutom ses behovet av de narkotikaklassade läkemedlen över med jämna mellanrum så att det inte finns onödigt många i förrådet.

– Bara det som behövs ska vara kvar och i stället för att skriva ut för mycket så är det bättre att receptet förnyas oftare om behovet finns, säger Agnetha Waller.

När det gäller smärtstillande plåster har de visat sig vara särskilt begärliga och omfattas av än striktare förhållningsregler. Ett nytt plåster kvitteras och det gamla måste återlämnas och kasseras.

– Tyvärr finns ett läkemedelssvinn inom all vård, det är inte unikt för oss, och det är svårt att ringa in, säger socialchefen Patrik Jonsson.

I vissa fall kan svinnet få en förklaring, exempelvis att sköterskan i en stressig situation glömmer att signera ett uttag. Oftast upptäcks detta vid en kontrollräkning och kan då rättas till.

Andra gången i år

Polisanmälan gällande de tre senaste stölderna är den andra som görs i år. För att komma tillrätta med stölder och svinn ska ett nytt låssystem införskaffas till medicinförråden, där sjuksköterskorna använder en personlig tagg för att komma åt läkemedlen.

– Vi har ju även möjlighet att drogtesta personalen men det vore inte det optimala. Det finns risk för att resultaten skulle bli missvisande. Det är exempelvis inte säkert att den som tar läkemedlen använder dem själv, säger Patrik Jonsson.

Han menar att stölderna är mycket påfrestande, dels för organisationen, dels för medarbetarna.

– Det blir inte en så bra arbetsmiljö för sjuksköterskorna om de känner sig misstänkliggjorda. Även om man själv vet med sig att man inte gjort något så blir den en ansträngd stämning i gruppen.

Vid tre tillfällen under en och samma vecka i juli stals narkotikaklassade läkemedel från tre medicinförråd som enbart sjuksköterskor inom den kommunala hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha tillgång till.

Det ena förrådet är ett akutförråd som hör till hemtjänsten, de andra två finns på två olika vårdboenden.

Totalt saknas 40 smärtstillande tabletter, ett smärtstillande plåster och tio sömntabletter och det är bara sjuksköterskor som ska ha tillgång till förråden. Vid två av förråden syns vem eller vilka som varit inne i det under den aktuella tiden.

– Nu är det upp till polisen att utreda. De ska begära ut listor på vilka som jobbat och så får vi se vad det leder till, säger Agnetha Waller, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Karlskoga kommun.

Två räknar

Inom kommunen finns strikta riktlinjer för hantering av narkotikaklassade läkemedel.

– Minst en gång i månaden räknas läkemedlen, oftare om man upptäckt att mediciner saknas, och det är alltid två stycken som räknar.

Överblivna, utsatta och gamla läkemedel kasseras i en särskild behållare med lås. Även dessa läkemedel kontrollräknas. Dessutom ses behovet av de narkotikaklassade läkemedlen över med jämna mellanrum så att det inte finns onödigt många i förrådet.

– Bara det som behövs ska vara kvar och i stället för att skriva ut för mycket så är det bättre att receptet förnyas oftare om behovet finns, säger Agnetha Waller.

När det gäller smärtstillande plåster har de visat sig vara särskilt begärliga och omfattas av än striktare förhållningsregler. Ett nytt plåster kvitteras och det gamla måste återlämnas och kasseras.

– Tyvärr finns ett läkemedelssvinn inom all vård, det är inte unikt för oss, och det är svårt att ringa in, säger socialchefen Patrik Jonsson.

I vissa fall kan svinnet få en förklaring, exempelvis att sköterskan i en stressig situation glömmer att signera ett uttag. Oftast upptäcks detta vid en kontrollräkning och kan då rättas till.

Andra gången i år

Polisanmälan gällande de tre senaste stölderna är den andra som görs i år. För att komma tillrätta med stölder och svinn ska ett nytt låssystem införskaffas till medicinförråden, där sjuksköterskorna använder en personlig tagg för att komma åt läkemedlen.

– Vi har ju även möjlighet att drogtesta personalen men det vore inte det optimala. Det finns risk för att resultaten skulle bli missvisande. Det är exempelvis inte säkert att den som tar läkemedlen använder dem själv, säger Patrik Jonsson.

Han menar att stölderna är mycket påfrestande, dels för organisationen, dels för medarbetarna.

– Det blir inte en så bra arbetsmiljö för sjuksköterskorna om de känner sig misstänkliggjorda. Även om man själv vet med sig att man inte gjort något så blir den en ansträngd stämning i gruppen.